Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πράξης Go_Brand από την Projectyou

 

Η Projectyou μετά τη διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο «Προετοιμασία, υποστήριξη και υλοποίηση εξειδικευμένων κύκλων εκπαίδευσης τοπικών επιχειρηματιών», ανέλαβε την εκπαίδευση 150 περίπου επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων Κύπρου, Λασιθίου, Δωδεκανήσου, Χίου και Κυκλάδων που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης Go_Brand «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name προϊόντων και υπηρεσιών της Ελλάδας και της Κύπρου» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας συνολικά 35 ημερών (7 ημέρες σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή) περιλαμβάνει εκπαίδευση και συμβουλευτική προς εταιρείες μέλη clusters των Επιμελητηρίων, παραγωγούς τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεις εστίασης, στις παρακάτω θεματικές ενότητες, ώστε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια αυτών των επιχειρήσεων:

  • Εξωστρέφεια επιχειρήσεων και εξαγωγές για ΜΜΕ
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜΜΕ και τρόποι δημιουργίας ενός BUSINESS PLAN
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην προβολή και προώθηση της επιχείρησης και των προϊόντων/υπηρεσιών – ψηφιακό marketing

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων θα υλοποιηθεί από εισηγητές και συμβούλους της εταιρείας Projectyou, οι οποίοι θα έχουν και κατ’ ιδίαν συνεδρίες συμβουλευτικής για ειδικά θέματα που απασχολούν κάθε επιχείρηση.