Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Νέες Τεχνολογίες» από την TÜV AUSTRIA Academy 

Η TÜV AUSTRIA Academy διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Νέες Τεχνολογίες», μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 27-28 Ιανουαρίου 2021, από τις 09:00 έως τις 16:00.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον Διευθυντή, Προϊστάμενο, Υπεύθυνο και τα λοιπά στελέχη της Αποθήκης, τον Υπεύθυνο Διανομής, Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνο Σχεδιασμού Ζήτησης, Υπεύθυνο Μεταφορών, Υπεύθυνους Ποιότητας σε αποθήκες, στην εφαρμογή των κανόνων σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της Αποθήκης.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις λειτουργίες της αποθήκης, να διαχειριστούν το απόθεμα, τον εξοπλισμό, τον χώρο, το προσωπικό, τους υπεργολάβους και τις παραγγελίες των πελατών της με αποτελεσματικότερο τρόπο. Αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL), εμπορικές χονδρικού ή λιανικού εμπορίου, παραγωγικές, μεταφορικού, με κάθε τρόπο, έργου, επιχειρήσεις, οι οποίες είτε έχουν in-house logistics, είτε εκχωρούν μέρος του έργου αυτού outsourcing.

Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.tuvaustria.academy/category_id=1%26service_id=60