Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών» από την TÜV AUSTRIA Academy

H TÜV AUSTRIA Academy διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή), το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών | ISO 27001:2013 – Lead Auditors CQI-IRCA Certified Training» στις 25-29 Ιανουαρίου του 2021, από τις 9:30 έως τις 16:30.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του CQI and IRCA (αριθμός πιστοποίησης Α17691) για την εκπαίδευση Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με πρότυπα ISO 27001, ISO 27002 και ISO 27006.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Απευθύνεται συνεπώς σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αναγνωριστεί ως Επιθεωρητής στα εν λόγω συστήματα, αλλά και όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τι περιλαμβάνει η Επιθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 27001.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές, τα βήματα, οι μεθοδολογία και οι τεχνικές μιας Επιθεώρησης τρίτου μέρους. Επίσης, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001 (παράγραφοι 1-8 και Παράρτημα Α) καθώς και μια ενδεικτική μεθοδολογία για την ανάλυση και αποτίμηση κινδύνων.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αναλύονται όλες οι απαιτήσεις και προσεγγίσεις που καλύπτονται από το ISO 27006 (επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών).

Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ.