Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001:2015” από την TÜV AUSTRIA Academy

Η TÜV AUSTRIA Academy, ως μοναδικός εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα που είναι αναγνωρισμένος φορέας απευθείας από το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο Διασφάλισης Ποιότητας και Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών @CQI-IRCA, ως Approved Training Partner (ATP) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα «QMS – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας | ISO 9001:2018 (PR328)» και «EnMS – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας | ISO 50001:2018 (PR366), διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή), το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001:2015, (PR 328) –  CQI and IRCA Certified Training», στις 22-26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 έως 18:00.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και παρουσιάζονται τεχνικές προετοιμασίας, διενέργειας και ολοκλήρωσης επιθεώρησης, μέσω πρακτικής εξάσκησης σε εικονική εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 19011:2011.

Απευθύνεται σε υποψηφίους επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΠ, υπευθύνους ποιότητας, στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων, ιδιώτες και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και υψηλών απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και να επιθεωρούν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και τις επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19011:2011, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του IRCA-CQI και περιλαμβάνει δραστηριότητες που μέσω διαδραστικών μεθόδων εκπαίδευσης, εξοικειώνουν τους εκπαιδευόμενους, σε σύντομο χρονικό διάστημα («επιταχυνόμενη γνώση»), με τεχνικές επιθεώρησης.

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY υλοποιεί τα δια ζώσης εκπαιδευτικά της προγράμματα, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των εκπαιδευομένων και των εισηγητών της, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας.

Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε ΕΔΩ