Εκπαίδευση για Διεθνή Πιστοποίηση Logistics ELA σε συνεργασία με την TÜV Hellas (TUV Nord)

Η projectyou, εγκεκριμένος από το ΙLME Φορέας Εκπαίδευσης για την ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics ELA στην Ελλάδα (κατά αποκλειστικότητα) και την Κύπρο, ανακοίνωσε τον 15ο κύκλο Εκπαίδευσης για την Πιστοποίηση ELA. Ο 15ος κύκλος αρχίζει στις 19 Νοεμβρίου 2022 και ολοκληρώνεται στις 21 Ιανουαρίου 2023, με στόχο τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που οργανώνει το ILME.

Προσφέρονται 3 επίπεδα πιστοποίησης ανάλογα με την εμπειρία και τις γνώσεις:

  • ΕJLog: Junior / Operational level
  • ΕSLog: Senior / Managerial level
  • ΕMLog: Master / Strategic level

Η Πιστοποίηση προσφέρει ένα κοινό πρότυπο για ολοκληρωμένη και τυποποιημένη προσέγγιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα στάδια, κοινή γλώσσα συνεννόησης των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα, ανεξάρτητη και διεθνή αναγνώριση, ευρύτητα προσέγγισης επιπλέον των κλασσικών θεμάτων, όπως παγκοσμιοποίηση, management, collaboration, κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.