Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό «Θριάσιο ΙΙ» από την SARMED

 

Σε κοινοπραξία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η SARMED κατέθεσε φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διεθνή διαγωνισμό «Σύμβαση παραχώρησης για τη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών και κατασκευής έργων, και προμήθειας εξοπλισμού, του Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ. Θριασίου Πεδίου».

Η διάρκεια της παραχώρησης έχει οριστεί στα 25 χρόνια και η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Υποδομών – Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) Εκδήλωση ενδιαφέροντος και β) Υποβολή δεσμευτικών προσφορών, κατά την οποία θα καθοριστούν οι βασικές, τεχνικές και χρηματοοικονομικές παράμετροι του έργου και θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης.