Εγκρίθηκε το Ελληνικό Εταιρικό Σύμφωνο για το ΕΣΠΑ 2021-2027. Τι προβλέπει για τον κλάδο των Μεταφορών

Εγκρίθηκε το ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ε.Ε., στο οποίο περιλαμβάνεται το Τομεακό πρόγραμμα «Μεταφορές» π/υ με συνολικό κόστος παρεμβάσεων του ύψους των 2.224 εκατ. ευρώ.

Κύριος στόχος/στρατηγική του Προγράμματος

Όραμα του Προγράμματος αποτελεί η διασφάλιση ασφαλούς, ομαλής και οικονομικά αποτελεσματικής λειτουργίας του τομέα μεταφορών και την ενίσχυση της ανάπτυξης προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών, με σκοπό να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πρόσφατης κρίσης, την οικονομική ανάκαμψη, τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών, και παράλληλα την επιδίωξη για μία πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη.

Κύριες παρεμβάσεις

  • Προώθηση της ολοκλήρωσης, περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση των υποδομών του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη/Προμαχώνας (ΠΑΘΕΠ) και κλάδων του με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων έλξης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, την διασύνδεση του υφιστάμενου Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου στην ηπειρωτική Ελλάδα και συνδέσεων με αυτό, την ολοκλήρωση διασυνοριακών οδικών συνδέσεων, καθώς και επιλεγμένες παρεμβάσεις σε μεγάλες νησιωτικές περιφέρειες
  • Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών. Περιλαμβάνει σιδηροδρομικές (υπεραστικές και προαστιακές) συνδέσεις, καθώς και οδικές συνδέσεις με λιμάνια και ΒΙΠΕ
  • Ενίσχυση και διασφάλιση της συνδεσιμότητας των νησιών. Περιλαμβάνει τη βελτίωση των υποδομών  πλέγματος λιμένων νησιωτικών περιφερειών
  • Βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών. Περιλαμβάνει την υλοποίηση εστιασμένων  παρεμβάσεων παθητικής οδικής ασφάλειας, και συστημάτων για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας
  • Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μέσων μεταφοράς. Περιλαμβάνει επέκταση και βελτίωση των μέσων σταθερής τροχιάς και την ανανέωση του στόλου με ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εμβληματικές δράσεις

  • Επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αττικής και σύνδεση του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος με το λιμάνι του Λαυρίου
  • Κατασκευή Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Χανιά – Χερσόνησος, σε συνέργεια με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας, στο τμήμα  Άλσος Βεΐκου – Γουδή
  • Πρόγραμμα βελτίωσης λιμενικών υποδομών σε μικρά απομακρυσμένα νησιά με παράλληλη αναδιοργάνωση ακτοπλοϊκών γραμμών για την εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητάς τους