Εγκαινιάστηκε ο νέος σταθμός Φόρτωσης Φορτηγών LNG στην Ρεβυθούσα

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, εγκαινιάστηκε ο νέος σταθμός Φόρτωσης Φορτηγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG Truck Loading Station) στον Τερματικό Σταθμό LNG, στην Ρεβυθούσα. Ο σταθμός συνιστά την πρώτη ανάλογη εγκατάσταση στη Nοτιοανατολική Ευρώπη, καθιστώντας την Ελλάδα κόμβο ανεφοδιασμού και διανομής για την ευρύτερη περιοχή.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε με 3,16 εκατ. ευρώ από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του προγράμματος POSEIDON MED II) και συντελεί σημαντικά στην λειτουργική ευελιξία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καθώς εξασφαλίζει περαιτέρω διανομή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην χώρα, ακόμα και σε περιοχές που η πρόσβαση μέσω δικτύου είναι δύσκολή ή και αδύνατη.

Η ολοκλήρωση και παράδοση προς χρήση του σταθμού βυτιοφόρων LNG αποτελεί υποέργο του Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας. Εξασφαλίζεται έτσι η επάρκεια φυσικού αερίου μακροπρόθεσμα αλλά και για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα λόγω της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η δραστική μείωση στις εκπομπές CO2, με την αντικατάσταση ρυπογόνων καυσίμων, όπως το πετρέλαιο.

Η υλοποίηση των κρίσιμων έργων του Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 250 εκατ. ευρώ, έχει συγχρηματοδοτηθεί με 65 εκατ. ευρώ από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΠΑΝΙΙ και του ΕΠΑΝ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 αντίστοιχα.

O Επικεφαλής της μονάδας Ελλάδα – Κύπρος, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Κάρστεν Ράσμουσεν, ο οποίος παρευρέθηκε στα εγκαίνια, δήλωσε: «Η επένδυση στον σταθμό φόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε βυτιοφόρα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προσπάθειας για ασφαλείς και διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού των Ελλήνων πολιτών με φυσικό αέριο. Η αύξηση της δυναμικότητας LNG θα μας επιτρέψει, επίσης, να ολοκληρώσουμε και να διαφοροποιήσουμε το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, στο πλαίσιο της συνολικότερης μετάβασης σε μηδενικές εκπομπές ρύπων».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σημείωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα για την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και αυτοτέλειας της χώρας μας. Μια πρωτοβουλία που παίρνει ο ΔΕΣΦΑ με απόλυτη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, μια πρωτοβουλία που φέρνει τη χώρα μας σε πολύ καλύτερο σημείο σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες σε επίπεδο ενεργειακής αυτονομίας, σε μια περίοδο, μάλιστα, που εκτός από τους πρωτοβουλίες που λαμβάνει η σημερινή κυβέρνηση, η ελληνική ναυτιλία, περισσότερο από ποτέ, κυρίως χάρη στην διορατικότητα της ελληνικής πλοιοκτησίας, αυτήν τη στιγμή ελέγχει το 25% σε παγκόσμιο επίπεδο, των LNG carriers. Καλωσορίζουμε ως Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής τα εγκαίνια του νέου σταθμού μεταφόρτωσης, ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά και την ενεργειακή αυτονομία, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της νοτιανατολικής Ευρώπης, θα δώσει τη δυνατότητα για νέες χρήσεις του φυσικού αερίου σε νέες εφαρμογές και θα αναβαθμίσει τον ρόλο της χώρας μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή».