ΕΒΕΑ: Καίριας σημασίας για την ανάπτυξη τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Η δυνατότητα εγκατάστασης επιχειρήσεων κατηγορίας Α2 σε επιχειρηματικά πάρκα στην Περιφέρεια Αττικής, η θεσμοθέτηση του Διχωρικού Επιχειρηματικού Πάρκου και η απλούστευση των διαδικασιών και της γραφειοκρατικής αντιμετώπισης της αδειοδότησής τους, αποτελούν μερικά από τα πολύ θετικά σημεία του νομοσχεδίου για τα επιχειρηματικά πάρκα, όπως είπε στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το μέλος ΔΣ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), κ. Δημήτριος Δημητρίου.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Δημητρίου, το ΕΒΕΑ προτείνει να διατηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 8 και του άρθρου 25 του ισχύοντος νόμου Ν.3982/2011 και να μην ισχύσουν μόνο για τις άτυπες εγκαταστάσεις. Ενώ σε ό,τι αφορά τη διάταξη του άρθρου 25 του ισχύοντος νόμου αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη μετατροπή τους από ‘Άτυπες Συγκεντρώσεις σε Επιχειρηματικά Πάρκα.

Παράλληλα, το ΕΒΕΑ προτείνει να προβλεφθούν στο νομοσχέδιο διατάξεις ή νέα άρθρα για την επίλυση της επανακατάταξης της περιβαλλοντικής κατηγορίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, προς αποφυγή της οριζόντιας κατάταξής τους στην κατηγορία Α1, καθώς και να αντιμετωπιστούν καλύτερα θέματα Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, δασικών εκτάσεων, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω απλοποίηση της γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα με την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Τέλος, κρίνεται πολύ σημαντική η υιοθέτηση του θεσμού της επιφάνειας στην ίδρυσή τους.

Σχετικά με το νέο νομοσχέδιο και τη συμμετοχή του ΕΒΕΑ στην κοινοβουλευτική συζήτηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η πρόεδρός του, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, δήλωσε: «Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι παραγωγικές διαδικασίες απαιτούν οργανωμένες συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η σωστή διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων θα αποτελέσει σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανικής, εφοδιαστικής και εξαγωγικής αλυσίδας και το ΕΒΕΑ συμμετέχει εποικοδομητικά στον διάλογο με τεκμηριωμένες προτάσεις».