Δυναμικό ξεκίνημα για τις εξαγωγές το 2023

Δυναμικά ξεκίνησαν τη νέα χρονιά οι ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες σε συνέχεια των εξαιρετικών επιδόσεων του 2022 κινήθηκαν ανοδικά και τον Ιανουάριο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 30,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022. Στις θετικές εξελίξεις συγκαταλέγεται και η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 21,9%.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών που ανακοίνωσε στις 10 Μαρτίου 2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε 4.462,6 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2023 έναντι 3.427,7 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2022. Η αύξηση διαμορφώθηκε σε 30,2%, δηλαδή σε 1.034,9 εκατ. ευρώ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 372,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8% και από 6.454,9 εκατ. ευρώ πέρυσι ανήλθαν σε 6.827,1 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 662,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 21,9% και διαμορφώθηκε σε 2.364,5 εκατ. ευρώ έναντι 3.027,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών δεν διαφοροποιείται σημαντικά με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε 2.882,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2023 έναντι 2.453,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2022 αυξημένες κατά 429,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,5% και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε 4.665,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 170,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 258,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7% και ανήλθε σε 1.782,7 εκατ. ευρώ.

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, παρατηρείται αξιοσημείωτη άνοδος σε όλους τους κλάδους εκτός των πρώτων υλών, οι εξαγωγές των οποίων μειώθηκαν κατά 20,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών έπαιξε η αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων (38,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0%), των τροφίμων (61,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,3%), των χημικών (105,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,2%), των μηχανημάτων-οχημάτων (23,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (63,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 28,8%), των λιπών και ελαίων (155,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 249,0%), των ποτών και καπνών (25,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 37,5%) και των μη ταξινομημένων προϊόντων (1,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%).

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, το 55,9% των ελληνικών προϊόντων απεστάλη σε κράτη-μέλη της ΕΕ (27), ενώ το 44,1% σε Τρίτες Χώρες με τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιανουάριο του 2022 να ανέρχονται σε 53,6% για την ΕΕ (27) και 46,4% για τις Τρίτες Χώρες.