Διαδικτυακές εφαρμογές για τους χρήστες υπηρεσιών ταχυμεταφορών

 

H EETT (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) ενημερώνει τους καταναλωτές, με αφορμή την αύξηση των ταχυδρομικών αποστολών κατά την περίοδο των εορτών, για τις δύο διαθέσιμες διαδικτυακές εφαρμογές αναζήτησης τιμών σχετικά με υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

Με το διαδικτυακό εργαλείο της ΕΕΤΤ Pricescope, οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν και να συγκρίνουν τιμές για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών των 12 μεγαλύτερων ταχυδρομικών παρόχων και συγκεκριμένα, για αποστολές εγγράφων και δεμάτων εντός και εκτός Ελλάδας. H εφαρμογή είναι διαθέσιμη και σε λειτουργικό σύστημα iOS και Android. Σημειώνεται ότι το Pricescope, (ή αλλιώς Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών & ταχυδρομικών προϊόντων) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Με το Pricescope, η ΕΕΤΤ προσφέρει στους καταναλωτές ένα σημαντικό εργαλείο αναζήτησης και συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιλέγουν ταχυδρομικά και τηλεπικοινωνιακά προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Με το διαδικτυακό εργαλείο Parcel Price Transparency Tool, που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 2018/644, οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν τις τιμές παράδοσης σε όλη την ΕΕ, για τις πιο διαδεδομένες κατηγορίες δεμάτων. Η συλλογή των τιμών έγινε με ευθύνη των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (της ΕΕΤΤ για την Ελλάδα), με στόχο τη διευκόλυνση των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, την ενίσχυση της διαφάνειας των τιμών και τη βέλτιστη ενημέρωση των καταναλωτών.

Επισκεφθείτε τους ιστότοπους

https://www.pricescope.gr/home

https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/