Δ. Παπαλεξόπουλος: Η δημιουργία Υπουργείου Βιομηχανίας και Καινοτομίας είναι επιβεβλημένη

Τη δημιουργία ενός ξεχωριστού υπουργείου Βιομηχανίας και Καινοτομίας που θα αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας αλλά και τη διασύνδεση της καινοτομίας με την αγορά και τις επιχειρήσεις, πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, κατά τη διάρκεια του Βιομηχανικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Ο κ. Παπαλεξόπουλος ανέφερε ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση όλων των πολιτικών για τη βιομηχανία παραμένει ζητούμενο και η πολιτική βούληση από μόνη της δεν φτάνει. «Χρειαζόμαστε, όπως τόνισε, κάτι δραστικότερο στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, όπως δείχνουν τα περισσότερα παραδείγματα από χώρες της ΕΕ. «Η δημιουργία Υπουργείου Βιομηχανίας και Καινοτομίας είναι επιβεβλημένη, ώστε να υπάρχει ενιαία διακυβέρνηση και διασύνδεση της βιομηχανικής πολιτικής με τις πολιτικές καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Οι γεωπολιτικές, κλιματικές, τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τον κόσμο και δημιουργούν την ανάγκη επανεξέτασης των προτεραιοτήτων. Η Ευρώπη καλείται να τις επαναπροσδιορίσει τόσο ως αντίδραση σε πρωτοβουλίες, όπως το IRA των ΗΠΑ, όσο και στην κατεύθυνση της στρατηγικής αυτονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, μια από τις σημαντικές προκλήσεις για την Ελλάδα είναι η συστηματική ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής και η διασύνδεσή της με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα εφοδιασμού, όπως αυτή αναδείχθηκε μέσα από τις αναλύσεις στα πάνελ στο Βιομηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ.

Προκλήσεις & προοπτικές

Συνοψίζοντας  τις  προκλήσεις  και προοπτικές για το παρόν και μέλλον της βιομηχανίας, ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, σημείωσε ότι στην πορεία της ελληνικής Βιομηχανίας 2030 υπάρχουν ευκαιρίες που δεν πρέπει να χαθούν, αλλά και μικρές επαναστάσεις που πρέπει να γίνουν τώρα όπως:

  • Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, απασχολεί εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, συνεισφέρει στην αύξηση των εξαγωγών και συμβάλλει καθοριστικά στην βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία
  • Επενδυτική κινητοποίηση μέσα από ειδικά προγράμματα ενθάρρυνσης επενδύσεων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, αποτελεσματικούς μηχανισμούς έγκρισης και αδειοδότησης νέων επενδύσεων, άρση αντικινήτρων στο φορολογικό πλαίσιο και ευθυγράμμιση των φορολογικών πρακτικών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές
  • Διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στην πορεία προς την πράσινη μετάβαση και προσαρμογή της αγοράς ενέργειας για αδιάλειπτη πρόσβαση σε πράσινη ενέργεια σε λογικό κόστος
  • Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
  • Μείωση  της  γραφειοκρατίας  και  των  διοικητικών βαρών της νομοθεσίας στην λειτουργία των επιχειρήσεων