ΒΕΑ: «Υπηρεσία Μιας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» από τον Ιανουάριο του 2024

Του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Παύλου Ραβάνη

Καθοριστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αναβάθμιση όλων των δομών και ανταποδοτικών υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, προς τα μέλη του και τρίτους ενδιαφερόμενους, για επιχειρηματικά θέματα, αποτελεί η «Υπηρεσία Μιας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας».

Το έργο που ξεκίνησε έναν χρόνο πριν, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα ξεκινήσει να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2024 και αποτελέσει τη βάση, για την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων υπηρεσιών του επιμελητηρίου, προς τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το ΒΕΑ.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για έργο που εξέδωσε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020) συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και είναι ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αφορά στην αναβάθμιση όλων των δομών και ανταποδοτικών υπηρεσιών του επιμελητηρίου προς τα μέλη του αλλά και προς τρίτους ενδιαφερόμενους, για επιχειρηματικά θέματα.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων -One Stop Shop- και διαχείρισης σχέσεων, θα προσφέρει στο επιμελητήριο τη δυνατότητα να δημιουργήσει, να αναθέσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά, τα αιτήματα υποστήριξης και ενημέρωσης των συναλλασσόμενων με εκείνο επιχειρήσεων και παράλληλα να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, μέσα από τη διαχείριση της επικοινωνίας και των σχέσεων με εκείνες.

Πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί ένα Οικοσύστημα Εφαρμογών, που θα διασυνδέονται τόσο μεταξύ τους όσο και με υφιστάμενα συστήματα του επιμελητηρίου, (e-Επιμελητήριο) και περιλαμβάνουν τα παρακάτω υποσυστήματα: One Stop Shop, διαχείρισης σχέσεων (CRM), Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Ηλεκτρονικών Ραντεβού, δημοσκοπήσεων και ψηφοφοριών, συμβουλευτικής και επιχειρηματικής πληροφόρησης.

Το σύστημα θα παρακολουθεί σε κάθε στάδιο, την πορεία του αιτήματος και θα ενημερώνει τον χρήστη. Περιλαμβάνει την διασύνδεση για ανταλλαγή δεδομένων, την αυτόματη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, την δυνατότητα άμεσης και διαχρονικής παρακολούθησης των δεδομένων, αλλά και της σχέσης συναλλασσόμενης επιχείρησης και επιμελητηρίου.

Περιέχει την εξατομικευμένη ενημέρωση και επικοινωνία, πηγές πληροφορίας, συναντήσεις, έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ψηφιακά έγγραφα που αφορούν την επιχείρηση, οικονομική καρτέλα, στοιχεία από τα  ειδικά μητρώα κ.λπ., έτσι ώστε ο κάθε υπάλληλος του επιμελητηρίου να έχει πλήρη εικόνα της χρήσης των ανταποδοτικών υπηρεσιών, από τον συναλλασσόμενο.