Αύξηση αποθηκευτικής δυναμικότητας για την SARMED

Στην αύξηση της αποθηκευτικής της δυναμικότητας προχώρησε η SARMED τον Ιούλιο, με συμφωνία που συνήψε για τη διαχείριση αποθήκης συνολικού εμβαδού περίπου 9.000 τ.μ. στην Μαγούλα Αττικής.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο επέκτασης των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής της.

Η εταιρεία επένδυσε στην αναβάθμιση των υποδομών της αποθήκης με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της, ενώ προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη άδειας τελωνειακών και φορολογικών αποθηκών εντός του συγκροτήματος, ώστε να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες της που διενεργούν συναλλαγές σε περιβάλλον τελωνειακών καθεστώτων.

Η SARMED επενδύει συστηματικά, μεταξύ άλλων, στο πεδίο της διαχείρισης τελωνειακών διαδικασιών, καθώς διατηρεί ηγετική θέση και εμπειρία δεκαετιών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.