Από 16 σε 44 αυξήθηκαν τα εταιρικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Η ραγδαία και ουσιαστική αύξηση των εταιρικών μελών (από 16 σε 44), η στενή συνεργασία με 3 υπουργεία που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση, η συγκρότηση και λειτουργία 5 θεματικών ομάδων εργασίας (φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων, εκπαίδευσης-πιστοποίησης, ηλεκτροκίνησης πλοίων, υδρογόνου), τονίστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. ) από τον πρόεδρο Ευάγγελο Μπεκιάρη.

Επίσης, επισημάνθηκε η συγκρότηση στοχευμένων πολιτικών για περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η ευρύτατη διάχυση των σχετικών γνώσεων μέσω ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τα πεπραγμένα της τριετούς θητείας και αναγνώρισε το πολύ σημαντικό έργο που τελέστηκε κατά τη διάρκειά της.

Ανοιχτό κάλεσμα για ταχεία και ορθή προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Ανοιχτό κάλεσμα προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή φυσικό πρόσωπο να συνταχθεί με το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. για την ταχεία, αλλά και ορθή προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην χώρα μας απηύθυνε το νέο Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους έρευνας, εκπρόσωπο των ελληνικών παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια HELLASTRON, εκπρόσωπο μεγάλων επιχειρήσεων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, εκπροσώπους πώλησης φορτιστών και ηλεκτρικών οχημάτων και μηχανημάτων και τέλος, εκπροσώπους-μηχανικούς-μελετητές στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Κεντρικός στόχος του νέου Δ.Σ. είναι η ανάπτυξη σχεδίου «εθνικής αρχιτεκτονικής» και η εφαρμογή κατάλληλου πλαισίου προδιαγραφών.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι:

Πρόεδρος: Βασίλειος Καππάτος

Αντιπρέοδρος: Εμμανουήλ Βραίλας

Γενικός γραμματέας: Εμμανουήλ Αντύπας

Ταμίας Κωνσταντίνος: Μαθιουδάκης

Μέλη: Αντώνιος Μαζωνάκης, Αθανάσιος Ταμβάκος και Δημήτριος Σκυλογιάννης