Απογραφή επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα Αττικής διενεργεί η ΠΕΕΔ

Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), διενεργεί απογραφή επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη διαμεταφορά, μεταφορά, κέντρα αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων (ΚΑΔ) και πρακτόρευση στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα Αττικής.

Η ΠΕΕΔ καλεί σε ανακοίνωσή της τις επιχειρήσεις του κλάδου να διαθέσουν τα στοιχεία τους στους απογραφείς για την καλύτερη αποτύπωση των υποδομών που χρησιμοποιούνται, των υποδομών που απαιτούνται και των φορτίων που διακινούνται.

Για πληροφορίες: info@peed.gr