Αντιπρόεδρος του ELA εκλέχθηκε ο πρόεδρος του ILME, Κωνσταντίνος Χανιώτης

Στην Γενική Συνέλευση του European Logistics Association (ELA), στην Βαρκελώνη, στις 6 Ιουνίου του 2023, οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του ELA εξέλεξαν ως νέο Πρόεδρο τον Prof. Dr. Markus Mau, εκπρόσωπο της BVL – Bundesvereinigung Logistik (Germany), και ως αντιπρόεδρο τον Κωνσταντίνο Χανιώτη, εκπρόσωπο του ILME, ο οποίος πλαισιώνει μαζί τους υφιστάμενους αντιπροέδρους Didier Granger (FRANCE SUPPLY CHAIN by Aslog) και Mirek Rumler (CSA, Czech Republic) την Εκτελεστική Επιτροπή του ELA.