Αντίθετη η ΟΦΑΕ στην παράταση λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών

Με αφορμή το «Άρθρο 57: Συνέχιση λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ) – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3887/2010 (Α’ 174)», η ΟΦΑΕ σε ανακοίνωσή της εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της στην παράταση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ), καθώς, όπως αναφέρει, αυτή η εξέλιξη δίνει παράταση στις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και των ανισοτήτων στην εγχώρια αγορά.

Η ανακοίνωση της ΟΦΑΕ

Έντεκα και πλέον έτη έχουν περάσει από την δημοσίευση του ν.3887/2010, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προέβλεπε  την παύση λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ-ΕΠΕ) και σήμερα λίγους μόνο μήνες πριν από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των μεταβατικών διατάξεών του, με έκπληξη διαπιστώνουμε πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προτείνει τροποποιητική διάταξη για τη διετή παράταση ισχύος της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

Είναι πράγματι απορίας άξιο γιατί μετά την παρέλευση έντεκα ετών κι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία – αγγίζοντας το 100% των επιχειρήσεων ΙΜΕ-ΕΠΕ – έχει ολοκληρώσει την τροποποίηση της νομικής τους μορφής σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ατομική επιχ., κλπ, έτσι ώστε να συμμορφωθούν με τον νόμο προς το σκοπό της πλήρωσης όλων των κριτηρίων πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσπαθεί την ύστατη στιγμή, να παρατείνει την περίοδο ισχύος της λειτουργίας των ελαχίστων ΙΜΕ-ΕΠΕ που δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο. Συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα την τροποποίηση στο νομοσχέδιο για το νέο σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών!

Η ΟΦΑΕ, εκπροσωπώντας περισσότερους από 6.500 αυτοκινητιστές από όλη την Ελλάδα, είχε συζητήσει με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου ήδη από τις αρχές του 2020 το συγκεκριμένο ζήτημα, όταν το νομοσχέδιο που βρισκόταν τότε υπό διαβούλευση περιελάμβανε ανάλογη διάταξη και σε ανοιχτή συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Υφυπουργό Μεταφορών παρουσία του επιτελείου του γραφείου του Υπουργού καθώς και Βουλευτές, κυρίως από τους νομούς της Μακεδονίας, είχαμε καταθέσει επισήμως την θέση της Ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι η εν λόγω τροποποιητική διάταξη είναι όχι μόνο νομοτεχνικά ελλιπής και αντίθετη προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ1071/2009, αλλά επιπλέον τίθεται χωρίς να υφίσταται κανένας δικαιολογητικός λόγος που θα μπορούσε να τη στοιχειοθετήσει, επιτείνοντας την υφιστάμενη σύγχυση ως προς το καθεστώς λειτουργίας εν γένει των μεταφορικών επιχειρήσεων καθώς και ως προς τις προϋποθέσεις των αδειών κυκλοφορίας των ΦΔΧ που ανήκουν στις επιχειρήσεις αυτές, εισάγοντας περαιτέρω δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος όλων των λοιπών μεταφορικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν συμμορφωθεί με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η θέση της ΟΦΑΕ και τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει προκειμένου να ενισχύσει το επιχείρημα αυτό ήταν ικανά για να μην συμπεριληφθεί η διάταξη στον ν.4663/2020

Αδυνατώντας να κατανοήσουμε τι ακριβώς μεσολάβησε από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, δηλώνουμε αντίθετοι με την φωτογραφική (!) προτεινόμενη διάταξη,  και την αδικαιολόγητη επιμονή στελεχών του Υπουργείου να δοθεί παράταση λειτουργίας των ελάχιστων εναπομείναντων επιχειρήσεων ΙΜΕ-ΕΠΕ που λειτουργούσαν υπό τις διατάξεις του προϋφιστάμενου π.δ.383/1976, παρατείνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργείται στην εσωτερική αγορά, λόγω του ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος, και όχι μόνο, επί του οποίου λειτουργούν οι εν λόγω επιχειρήσεις.