Ανοδική η πορεία των ελληνικών εξαγωγών και τον Ιούλιο

Η θετική εικόνα που παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιούνιο 2020, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, συνεχίστηκε και τον Ιούλιο με την άνοδο να ανέρχεται σε 9,2%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 324,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,1% και ανήλθαν σε 2.884,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν, επίσης, πτωτική πορεία με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 4.446,1 εκατ. ευρώ έναντι 5.091,9 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2019 και τη μείωσή τους να ανέρχεται σε 645,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7%. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά 1.561,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο ωστόσο κατά 321,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,1%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα ήταν σαφώς βελτιωμένη με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε 2.318,4 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2020, έναντι 2.122,7 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 195,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,2%. Αντίθετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 121,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2% και ως εκ τούτου το εμπορικό έλλειμμα από 1.633,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ανήλθε σε 1.316,0 εκατ. ευρώ φέτος, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε 317,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,4%.

Οι ελληνικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2020 κατέγραψαν μείωση κατά 2.372,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,8%, καθώς από 20.055,2 εκατ. ευρώ το 2019, διαμορφώθηκαν σε 17.682,3 εκατ. ευρώ το 2020. Μεγάλη ήταν και η πτώση των εισαγωγών αγαθών, η οποία διαμορφώθηκε σε 4.901,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,9%, με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε 28.099,1 εκατ. ευρώ έναντι 33.000,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα 10.416,8 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο ωστόσο κατά 2.528,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,5% σε σχέση με το α’ επτάμηνο 2019. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα αντιστρέφεται με τις εξαγωγές να παρουσιάζονται αυξημένες κατά 159,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2%, ανερχόμενες σε 13.839,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο στο α’ επτάμηνο του 2020, η γενική εικόνα παρέμεινε θετική, ωστόσο κλάδοι όπως τα βιομηχανικά και οι πρώτες ύλες κατέγραψαν μεγάλη μείωση εξαγωγών κάνοντας αδήριτη την ανάγκη περαιτέρω υποστήριξής τους. Πιο συγκεκριμένα, την ανοδική τους πορεία συνέχισαν τα τρόφιμα και τα χημικά, καθώς οι δύο κλάδοι σημείωσαν αύξηση εξαγωγών κατά 10,8%, δηλαδή 300,5 εκατ. ευρώ και 22,9%, δηλαδή 548,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Αύξηση παρουσίασαν επίσης οι εξαγωγές μηχανημάτων-οχημάτων (4,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3%), ποτών και καπνών (28,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%) και λιπών και ελαίων (94,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 39,2%). Αντίθετα, τα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 261,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,4%, όπως και τα διάφορα βιομηχανικά, τα οποία μειώθηκαν κατά 260,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,2%, ενώ πτωτική ήταν η πορεία των πρώτων υλών (171,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,3%) και των μη ταξινομημένων προϊόντων (22,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,6%).

Τέλος, σε επίπεδο προορισμών όπου απεστάλησαν τα ελληνικά προϊόντα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρόφησαν το 58,0% των ελληνικών εξαγωγών, το οποίο αντιστοιχεί σε 10.251,7 εκατ. ευρώ και οι Τρίτες Χώρες το 42,0%, δηλαδή 7.430,6 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 65,7% για τις χώρες της ΕΕ και 34,3% για τις Τρίτες Χώρες.