Ανοδικά τα μεγέθη για ΟΛΠ στην πρώτη κοινή χρήση με Cosco

 

Με αύξηση της τάξεως του 7,7% έκλεισε ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ, κατά την πρώτη ολοκληρωμένη οικονομική  χρήση υπό τη νέα διοίκηση του λιμανιού, όπως έγινε γνωστό κατά την γενική συνέλευση του Οργανισμού, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 22 Ιουνίου και αφορούσε στην οικονομική χρήση του 2017.

Αναλυτικότερα, ο  κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,5 εκατ. ευρώ έναντι 103,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7 %. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε  21,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,0 εκατ. της χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται  βελτιωμένο κατά 68,6% σε 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ της χρήσης 2016. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση κερδοφορίας της εταιρείας κατά την τελευταία δεκαετία.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Fu Chengqiu τόνισε τα εξής: «Το 2017 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας Διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά και σημαδεύτηκε από θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι, με την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και η οικονομική αποτελεσματικότητα της ΟΛΠ Α.Ε. Η βελτίωση αυτή μάλιστα έχει αρχίσει και φαίνεται ήδη από τους πρώτους μήνες του 2018, το οποίο αναμένεται να είναι μια ακόμη θετική χρονιά».

Επίσης σχετικά με την πορεία του επενδυτικού προγράμματος ο Capt. Fu Chengqiu ανέφερε: «Έχουμε καταθέσει το Master Plan του λιμένος στους αρμόδιους φορείς και αναμένουμε την έγκριση της πολιτείας ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο».