Ανανέωση συνεργασίας μεταξύ SARMED και PESCANOVA HELLAS

Η εταιρεία PESCANOVA Hellas ΕΠΕ, ικανοποιημένη από τη συνεργασία της με τη SARMED τα 3 τελευταία χρόνια για την αποθήκευση των προϊόντων της σε συνθήκες κατάψυξης στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της SARMED στην Μάνδρα Αττικής και τη διανομή αυτών σε όλη την Ελλάδα, προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας για ένα ακόμα έτος.

Η PESCANOVA ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 2004 και αποτελεί τον βασικό τροφοδότη φρέσκων ψαριών στην ελληνική επιχείρηση και οικογένεια. Δραστηριοποιείται καθετοποιημένα από την αλιεία μέχρι τη διάθεση των ψαριών και θαλασσινών της, ενώ ταυτόχρονα κατέχει τον πλήρη έλεγχο σε σχέση με την προέλευση, την επεξεργασία, τη συσκευασία και τη σωστή διάθεση των προϊόντων της.

Η εμπιστοσύνη της εταιρείας PESCANOVA Hellas ΕΠΕ αποδεικνύει την υπεροχή της SARMED στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων σε συνθήκες κατάψυξης.