Ανακοινώθηκε το θέμα του 2ου ετήσιου Διαγωνισμού Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. στις εκδηλώσεις της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ανακοίνωσε το θέμα του Διαγωνισμού του 2ου Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, που έχει ως εξής:  «Πρόταση Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων (ΣΔΝΣ) με Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς Κόμβους (ΠΣΚ) και συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων (Hub and Spoke) και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων».

Ο Διαγωνισμός για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» γίνεται σε πανελλήνια κλίμακα μεταξύ φοιτητών και νέων αποφοίτων ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν Τομέα ή Κατεύθυνση Μεταφορών και θεσμοθετήθηκε το έτος 2016 προς τιμή του εκλιπόντος καθηγητή ΕΜΠ και στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των ελληνικών Επιμελητηρίων για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές. Η επιλογή του θέματος γίνεται κατ’ έτος και το Βραβείο στηρίζεται, εκτός από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ., και από την ΚΕΕΕ, το ΕΜΠ, άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και Επιμελητήρια.

Το Βραβείο για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 αποτελεί χορηγία του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής θα ανακοινωθεί στις επόμενες εβδομάδες.