Αναδιοργανώνεται ο Λιμένας Καβάλας με έμφαση στα εμπορεύματα

Πολλά μικρά έργα και παρεμβάσεις συντήρησης, αναβάθμισης υποδομών & υπηρεσιών και  βελτιστοποίησης του περιβάλλοντος για τους χρήστες εκτελέστηκαν στους λιμένες Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» – «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’», στους λιμένες Κεραμωτής και Ελευθερών.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2017 που εγκρίθηκαν στις 20 Ιουνίου από το ΔΣ της καταγράφουν κέρδη της τάξης των 792.987,66 ευρώ. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση κερδοφορίας της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε., από την ημέρα ίδρυσής της. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το 2018 αναμένεται αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας, ενώ παράλληλα σημειώνεται πως η Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. στοχεύει σε νέες μορφές δραστηριοτήτων και παράλληλα με την ορθή εκμετάλλευση  της περιουσίας της πετυχαίνει την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για το 2018 ενεργεί για την ωρίμανση  και εκτέλεση ιδιαίτερα σημαντικών έργων για τα λιμάνια αρμοδιότητάς της, όπως παράδειγμα:

  • Αξιοποίηση του Εμπορικού Λιμένα Καβάλας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄»
  • Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών-επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο το Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
  • Αξιοποίηση του χώρου των πρώην παλιών αποθηκών, που μετατρέπονται σε σύγχρονο πολυχώρο, στον οποίο θα δημιουργηθεί και cruiseterminal
  • Μεταφορά των υπηρεσιών του Λιμένα, σε τμήμα της τελωνειακής αποθήκης, στοχεύοντας στην αξιοποίηση του κτιρίου επι της Εθν. Αντίστασης και Αβέρωφ ως ξενοδοχείου
  • Μελέτη επέκτασης κρηπιδώματος –προστασία λιμενολεκάνης – Η/Μ δίκτυα, στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, στοχεύοντας στην μεταφορά του αλιευτικού στόλου στον λιμένα της Ιχθυόσκαλας
  • Ανάπλαση τμήματος Χ.Ζ. Λιμένα Καβάλας “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” επί της οδού Αβέρωφ
  • Προμελέτη για την διερεύνηση δυνατοτήτων χωροθέτησης μαρίνας
  • Ανακατασκευή της παλιάς σκάλας της Κεραμωτής