Αναβολή της ψηφοφορίας για τις οδικές μεταφορές

Οι προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών αναπέμπονται στην Επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ για ψηφοφορία πριν κατατεθούν εκ νέου στην ολομέλεια στις 3 και 4 Απριλίου.

Λόγω του μεγάλου αριθμού τροπολογιών που κατατέθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας, ο πρόεδρος του ΕΚ Antonio Tajani ζήτησε σήμερα από την Επιτροπή Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 175 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ψηφίσει επί των τροπολογιών αυτών πριν από την ψηφοφορία στην επόμενη σύνοδο ολομέλειας που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες.

Οι τρεις προτάσεις σχετικά με την απόσπαση των οδηγών στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τους χρόνους ξεκούρασης των οδηγών και την πρόσβαση στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών αποτελούν μέρος της «δέσμης μέτρων για την κινητικότητα» που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2017.