Αναβάθμιση υπηρεσιών της DS Transport Solutions με τρεις νέες πιστοποιήσεις

Η εταιρεία DS Transport Solutions, στo πλαίσιο αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας της, την 1η Φεβρουαρίου του 2021 έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 Υπηρεσίες Διαμεταφοράς, ISO 22000: 2018 Υπηρεσίας Διαμεταφοράς – GI Provision of Transport and Storages for Perishable Food and Feed και GDP – Αnnex 5 World Health Organization Good Distribution Practices for Pharmaceutical Products.

Η αξιοπιστία, η πείρα και η εξειδίκευση στις διαμεταφορές και τις διεθνείς μεταφορές σε Ελλάδα και Ευρώπη κατατάσσουν την DS Transport Solutions ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες οδικής μεταφοράς νωπών, κατεψυγμένων και ξηρών φορτίων.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο με κορυφαίους συνεργάτες καλύπτει ένα ευρύ πλήθος δρομολογίων για κάθε τύπο φορτίου (τμηματικό ή ολόκληρο) σε όλη την Ευρώπη και ειδικότερα την Αγγλία και μετά την αποχώρηση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την προσωπική εξυπηρέτηση για όλες τις ειδικές απαιτήσεις μιας μεταφοράς να αποτελούν συνώνυμα των υπηρεσιών της, η DS Transport Solutions είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι το φορτίο σας θα φτάσει προγραμματισμένα και με ασφάλεια στον προορισμό του.