Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της PTL στη ψυκτική αλυσίδα

Η PTL (Papageorgiou Transport Logistics) σεβόμενη τους πελάτες της, αλλά και τους καταναλωτές, εστιάζει στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και προβαίνει στη σταδιακή αντικατάσταση των ψυκτικών μηχανημάτων στους θαλάμους της, με καινούργια μηχανήματα από την CARRIER.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα στην ψυκτική αλυσίδα.

Η PTL με την μακρόχρονη εμπειρία της στην μεταφορά των τροφίμων, διαθέτει σε όλους τους θαλάμους FRC, διπλή θερμοκρασία όπως επίσης και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τη μεταφορά νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων.