Αναβάθμιση Λιμένων & Γαλάζια Ανάπτυξη στους στόχους του νέου ΥΠΑΝΑΝΠ

Τη συγκρότηση επιτροπής στο υπουργείο Ναυτιλίας, που θα εξετάσει όλες τις προτάσεις για το σχεδιασμό της λιμενικής βιομηχανίας, προκειμένου τα λιμάνια να μπορέσουν να παίξουν σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο, ανακοίνωσε προ ημερών ο νέος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, από το βήμα ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, με θέμα «Θαλάσσιοι διάδρομοι και λιμένες-Εργα Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών» που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Τόνισε ότι η χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους πείθοντας την Ευρώπη ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για ανάπτυξη.

«Θα στηρίξουμε όλες εκείνες τις προσπάθειες στα πλαίσια της ανάπτυξης των μεταφορικών δικτύων αξιοποιώντας μαζί με ιδιωτικές πρωτοβουλίες το πρόγραμμα Γιούνκερ και τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων»δήλωσε και συμπλήρωσε «Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, που είναι έξοδος της Ευρώπης προς την Ασία και η είσοδο της Ασίας προς την Ευρώπη».

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κροκίδης αναφερόμενος στο θέμα των λιμενικών υποδομών είπε ότι οι επενδύσεις σε αυτές είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης καθώς και μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόσθεσε ότι μεταξύ 2000-2013 από τον προϋπολογισμό της ΕΕ χορηγήθηκαν περίπου 6,8 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε λιμάνια.