Αλλαγή στο καθεστώς στάθμευσης σε Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής φέρνει το νέο ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μία θέση στάθμευσης ανά 200 τ.μ. επιφάνειας μόνο των χώρων γραφείων προβλέπει για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής η τροποποίηση του άρθρου 37 του νόμου 4933/2022 που περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, αλλάζοντας ριζικά και προς ευνοϊκότερη κατεύθυνση το υφιστάμενο καθεστώς που απαιτούσε μία θέση στάθμευσης ανά 60 τ.μ.

Ειδικότερα, το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις», που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Νοεμβρίου 2023, αναφέρει τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 37 του ν. 4933/2022 (Α’ 99), περί υποχρέωσης δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων («Data Centers»), προστίθενται στον τίτλο και στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου, τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, τροποποιείται η αντιστοιχία του είδους της επιφάνειας των κτηρίων με τον αριθμό θέσεων στάθμευσης, και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 37: Υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων (Data Centers) και σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής. Στην περίπτωση των κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων (Data Centers) καθώς και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), προβλέπεται υποχρέωση δημιουργίας μιας (1) θέσης στάθμευσης ανά διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) επιφάνειας μόνο των χώρων γραφείων».