Αίτημα ΟΦΑΕ για παράταση στις μεταβιβάσεις ΦΔΧ μετά την 27η Νοεμβρίου 2022

Εκ νέου παράταση για την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων κατηγορίας EURO3 με οχήματα τεχνολογίας EURO IV έπειτα από μεταβίβαση, ζητά από το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών η ΟΦΑΕ, έως ότου δοθεί  μια οριστική λύση με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις στο ζήτημα της ανανέωσης του στόλου που να μην «τιμωρεί» τους ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων.

Όπως αναφέρει η ΟΦΑΕ στην επιστολή της που απέστειλε στις 10 Νοεμβρίου στον υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Μιχάλη Παπαδόπουλο, «η εφαρμογή της διάταξης αυτής θίγει τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα επένδυσης σε οχήματα νέας τεχνολογίας, καθώς και σε εκείνους που βρίσκονται λίγο πριν από τη λήξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως μεταφορείς και πλέον δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα εκμετάλλευσης του οχήματός τους, καθώς δεν θα μπορούν να το μεταβιβάσουν πριν παύσουν τη λειτουργία τους».

Η επιστολή της ΟΦΑΕ

Aξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Εν όψει της λήξης της παράτασης που έχει δοθεί για την εφαρμογή του αρθ.14 παρ.3. του ν.3887/2010, που αφορά την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων σε οχήματα τεχνολογίας EURO IV κι άνω, έπειτα από μεταβίβαση, θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να θέσουμε υπόψη σας τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω διάταξη δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην ελληνική αγορά μεταφορών.

Με δεδομένο ότι ο κλάδος μας δεν έχει τύχει καμίας οικονομικής ενίσχυσης μέχρι σήμερα, κι ενώ το μείζον ζήτημα της ανανέωσης στόλου συζητείται εδώ και πάρα πολλά έτη χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, θεωρείται αυτονόητο ότι πριν την εξώθηση των επαγγελματιών σε οικονομικό αδιέξοδο με την απαξίωση των παλαιών οχημάτων τους, θα πρέπει πρωτίστως να δοθούν κίνητρα και μια ευκαιρία για την αναγκαία ανανέωσή τους πριν εφαρμοστεί το μέτρο.

Η ΟΦΑΕ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχει καταθέσει πολλαπλές προτάσεις σχετικά με τα κίνητρα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να δοθούν στην αγορά για την ανανέωση του στόλου, αξιοποιώντας εργαλεία που έχει δώσει η Ε.Ε. στα κράτη μέλη για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής κι όχι μόνο. Έχουμε καταθέσει, επίσης, και παραδείγματα από πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες προκειμένου να ενισχύσουν την αγορά τους να επενδύει σε οχήματα νέας τεχνολογίας, με πρόσφατο παράδειγμα αυτό της Γερμανίας όπου δόθηκε στους αυτοκινητιστές επιδότηση για την απόσυρση των παλαιών οχημάτων τους.

Σε καμία άλλη χώρα δεν έχει παρατηρηθεί η εφαρμογή αντικινήτρων, όπως αυτή η διάταξη του ν. 3887/10, η οποία στην ουσία «τιμωρεί» τους ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων αφαιρώντας τους τη δυνατότητα να τα μεταβιβάσουν. Είναι βέβαιο πως η αγορά θα ανταποκρινόταν πολύ πιο θετικά στην παροχή κινήτρων, αντί αυτού όμως είμαστε υποχρεωμένοι για ακόμα μια φορά να υποβάλλουμε αίτημα να μην γίνει η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων του ν.3887/2010 και να δοθεί μια οριστική λύση με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις έτσι ώστε  να μην είναι αναγκαίες οι συνεχείς παρατάσεις. Μέχρι, όμως, να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, θα πρέπει να δοθεί εκ νέου παράταση για την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων κατηγορίας EURO3 και κάτω κατόπιν μεταβίβασής τους.

Εν κατακλείδι, η εφαρμογή της διάταξης αυτής θίγει τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα επένδυσης σε οχήματα νέας τεχνολογίας, καθώς και σε εκείνους που βρίσκονται λίγο πριν από τη λήξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως μεταφορείς και πλέον δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα εκμετάλλευσης του οχήματός τους, καθώς δεν θα μπορούν να το μεταβιβάσουν πριν παύσουν τη λειτουργία τους.

Θεωρούμε απαράδεκτη την εφαρμογή της διάταξης αυτής στην σημερινή ελληνική αγορά που βρίσκεται σε δεινή κατάσταση τόσο από οικονομικής πλευράς, όσο και σε επίπεδο ηλικίας του εθνικού μας στόλου. Η ΟΦΑΕ θα σταθεί αρωγός -όπως ήδη κάνει εδώ και μία 5ετία τουλάχιστον, έχοντας θέσει την ανανέωση στόλου σε βασική προτεραιότητα εργασίας- σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας να κινητοποιήσει την αγορά σε ανανέωση των οχημάτων, δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία και λαμβάνοντας τα σωστά βήματα μέχρι την άσκηση περαιτέρω οικονομικών πιέσεων στους επαγγελματίες.