Έρευνα ΕΕΒΨ&L: Το 37% των επιχειρήσεων στα ψυχόμενα logistics έχουν μέγιστο αποθηκευτικό όγκο κάτω από 5.000 κ.μ.

Ολοκληρώθηκε η 4η Πανελλήνια έρευνα για τα Ψυχόμενα Logistics που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ&L), με την επιστημονική  συμβολή των Grant Thornton, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, ΕΚΙ, ΟΦΑΕ, Truck and Cargo Insurance,  TÜV AUSTRIA HELLAS, Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά και τη Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης των Τροφίμων στην Ελλάδα.

Στην έρευνα συμμετείχαν  158 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα  και τα αποτελέσματα παρακολούθησαν, με φυσική παρουσία, περισσότερα  από 100 στελέχη, στο πλαίσιο της 9ης διεθνούς έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics».

Τα κύρια αποτελέσματα που αναδεικνύουν τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι:

  • Μικρές εγκαταστάσεις, το 37% των επιχειρήσεων έχουν μέγιστο αποθηκευτικό όγκο κάτω από 5.000 κ.μ.
  • Έλλειψη υποδομών στην επαρχία-νησιωτική χώρα, το 73,53% των επιχειρήσεων οι αποθήκες τους βρίσκονται στην Αττική & Θεσσαλονίκη
  • Δεν καταγράφονται οι ρύποι, το 95% δεν διαθέτει σύστημα καταγραφής των εκπομπών ρύπων
  • Το 22% των εταιρειών έχει προετοιμαστεί για την κατάργηση των φθοριούχων ψυκτικών ρευστών, ένα 22% βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, ενώ το 44% δεν έχει προετοιμαστεί και δεν γνωρίζει για τη μετάβαση
  • Εντυπωσιακό ότι  το 51% του εργατικού δυναμικού είναι άνδρες και  το 49% γυναίκες -το 98% εργάζεται σε εταιρείες που απασχολούν πάνω από 1.000 εργαζόμενους
  • Το 20% των εταιρειών ενδιαφέρεται να μειώσει κόστος μέσω αλλαγής καυσίμου των λοιπών κτηριακών εγκαταστάσεων,  το 22% μέσω αλλαγής καυσίμου στον στόλο και με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών το 45%
  • Μόλις το  14% των εταιρειών χρησιμοποιεί μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας
  • Το 50% των εταιρειών θεωρούν ότι ο σημαντικότερος λόγος επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας είναι η πολυετή συνεργασία, το 25%  θα επέλεγε την οικονομικότερη προσφορά, ενώ το 25% πιστεύει ότι ο βασικότερος παράγοντας είναι η φερεγγυότητα

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ζητηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, προκειμένου να συζητηθούν εκτενώς οι ανάγκες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια στον κλάδο, για τη δημιουργία υποδομών κυρίως στην νησιωτική χώρα, λόγω και της ραγδαίας αύξησης του τουρισμού.

Οι εργασίες της ημερίδας έκλεισαν με την ανακοίνωση του Προέδρου της Ένωσης, κ. Γρηγορόπουλου Διονύση, ότι παράλληλα με τη διοργάνωση της Ετήσιας Εκδήλωσης του συνδέσμου, τον Ιανουάριο του 2024,  θα παρουσιαστούν τα πλήρη  αποτελέσματα  της Έρευνας,  καθώς θα συνεχιστεί η συλλογή ηλεκτρονικών  ερωτηματολογίων έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023.