Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η κατασκευή της νέας προβλήτας Small Scale LNG στον τερματικό σταθμό Ρεβυθούσας

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννη Τσακίρη, υπογράφηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ, στις 15 Απριλίου του 2022, η ένταξη της πράξης Νέα Προβλήτα Small Scale LNG στον Τερματικό Σταθμό Ρεβυθούσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας προβλήτας, παράλληλης προς τη βορειοανατολική ακτή της Ρεβυθούσας, που θα έχει συνολικό μήκος περίπου 20 μ. και βάθος θαλάσσης περίπου 12 μ. στο μήκος αυτό. Το ελάχιστο πλάτος της προβλήτας θα είναι 30 μ.

Η προβλήτα αυτή θα εξυπηρετήσει τον ελλιμενισμό πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ μικρής χωρητικότητας (μεταξύ 1.000 και 30.000 m³ ΥΦΑ). Το λειτουργικό βάθος κατά μήκος της προβλήτας θα βρίσκεται στα -12,60 μ. από τη μέση στάθμη θαλάσσης, παρέχοντας, έτσι, επαρκές βάθος για την υποδοχή των πλοίων ΥΦΑ.

Η εγκατάσταση αποτελείται από μία πλατφόρμα φόρτωσης, δύο διπλά breasting dolphins (ναύδετα πλαγιοδέτησης) και έξι ανεξάρτητες δέστρες ταχείας απελευθέρωσης στην ακτή (QRMHs). Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο βραχιόνων φόρτωσης LNG 12” (2X12”) και ενός βραχίονα επιστροφής απαερίων 12” (1X12”) και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού.

Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε 18.070.120 ευρώ με την ιδιωτική συμμετοχή να ανέρχεται σε 9.185.060 ευρώ και τη συνολική δημόσια δαπάνη που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ανέρχεται σε 8.885.060 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 10/06/2021 και λήξης η 31/12/2023, ενώ δικαιούχους είναι ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Το ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό «εργαλείο» και για κρίσιμα έργα υποδομής που αφορούν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Σήμερα, εντάξαμε τη νέα προβλήτα Small Scale LNG στον τερματικό σταθμό Ρεβυθούσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Σκοπός μας είναι με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων να συμβάλουμε το ταχύτερο δυνατό στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και στην αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης τιμών του φυσικού αερίου. Προχωράμε μπροστά με όσα διαθέσιμα εργαλεία έχουμε».