Έκλεισε ο διαγωνισμός για ΟΛΘ

 

Με τίμημα σχεδόν 231 εκατ. ευρώ η κοινοπραξία των εταιρειών Deutsche Invest Equity Partners, Belterra Investments του ομίλου Ιβαν Σαββίδη και Terminal Link, αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ η βελτιωτική δεσμευτική προσφορά που υπέβαλε το εν λόγω σχήμα προβλέπει την καταβολή τιμήματος 231.926.000 ευρώ, για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΘ Α.Ε.

Πάντα σύμφωνα με το Ταμείο, η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των 170 εκατ. ευρώ.

Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2051.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.