Άνοιξε ο δημόσιος διάλογος για τα logistics του Covid εμβολίου κατά την πρώτη ημέρα των LOGI.C – Athens

Τον δημόσιο διάλογο, στο πλαίσιο της αγοράς εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας του Covid-19 και της διαχείρισης του εμβολίου, όταν αυτό χρειαστεί να διανεμηθεί, άνοιξε η πρώτη ημέρα των LOGI.C – Athens, υπό τη διοργάνωση των O.MIND CREATIVES και Operations Center.

Με 16 υψηλόβαθμα στελέχη, τόσο από πλευράς παραγωγής φαρμάκου, φαρμακαποθηκών, διανομών, αποθήκευσης φαρμάκων και παροχής λύσεων για την αγορά φαρμάκου, η συζήτηση κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα που αφορά τον κλάδο με τον υψηλότερο βαθμό επικαιρότητας, εν μέσω της διεθνούς πανδημίας.

 

 

Επισημάνθηκαν ζητήματα που αφορούν την πιστοποίηση συνολικά, το compliance, τις ειδικές απαιτήσεις κατά την αποθήκευση και μεταφορά φαρμάκου, την εμπλοκή των εθνικών κυβερνήσεων στη διαμόρφωση των όρων για τη διανομή του Covid εμβολίου, αλλά και τη δυνατότητα για συνέργειες που ανοίγονται στον κλάδο.

Τα αναλυτικά συμπεράσματα του διαλόγου που μόλις άνοιξε, θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε αναλυτικά τόσο στο επόμενο SC&L magazine, όσο και στον δικτυακό τόπο του Operations Center.

 

 

Αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την σκυτάλη των LOGI.C παίρνουν τα Smart Logistics και το Last Mile Orchestration, υπό τον συντονισμό του SC&L magazine και της Optilog Advisory Services.