GDP πιστοποιητικό οδικής μεταφοράς φαρμακευτικών προϊόντων για την GEFCO

Ο όμιλος GEFCO, ένας παγκόσμιος προμηθευτής υπηρεσιών βιομηχανικής εφοδιαστικής αλυσίδας και ο ευρωπαϊκός ηγέτης στα logistics της αυτοκινητοβιομηχανίας, έλαβε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης  «Good Distribution Practice (GDP)» από την Bureau Veritas, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της εταιρείας στο ποιοτικό σύστημα διαχείρισης, κατά την οδική μεταφορά των φαρμακευτικών προϊόντων. Ο εξωτερικός ελεγκτής ανέλυσε το σύστημα ποιότητας της GEFCO και την ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της στη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την έδρα του Ομίλου στη Γαλλία.

Το πιστοποιητικό GDP, 3 χρόνων, δείχνει ότι η εταιρεία πληροί τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλή πρακτική διανομής των φαρμακευτικών προϊόντων (European Commission Guidelines on Good Distribution Practice of Pharmaceutical Products) για ανθρώπινη χρήση. Αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της GEFCO για υψηλή ποιότητα καθώς και την κατανόηση των προκλήσεων για τους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένης της ανιχνευσιμότητας (traceability) των εμπορευμάτων, αποτρέποντας έτσι τους κινδύνους παραποίησης ή πλαστογράφησης.

Η αγορά logistics στους τομείς των Life Sciences και Healthcare αλλάζει και καθίσταται πιο περίπλοκη. Με την αύξηση του όγκου των ευαίσθητων στη θερμοκρασία προϊόντων καθώς και των κανονισμών που σχετίζονται με τη μεταφορά τους, οι εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στον έλεγχο και την ασφάλεια. Σε περίπτωση αποτυχίας των παραπάνω ελλοχεύει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία καθώς και ρίσκο απώλειας φορτίων μεγάλης  αξίας.

Διαρκής δέσμευση της GEFCO σε Life Science & Healthcare

Ως ειδικός στον κλάδο των Life Science & Healthcare logistics,  η GEFCO προσφέρει door-to-door, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ολοκληρωμένες, πολυτροπικές και πλήρως συμμορφούμενες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το 2019, η GEFCO θα επεκτείνει την GDP πιστοποίησή της για οδικές δραστηριότητες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Η GEFCO έχει ένα ισχυρό ιστορικό στον κλάδο των Επιστημών Ζωής & Υγείας (Life Science and Healthcare) και έχει πλήρη επίγνωση των στόχων των πελατών της. Η GDP πιστοποίηση αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της δέσμευσης της GEFCO για την παροχή ασφαλών και συμμορφούμενων μεταφορών στον κλάδο Life Sciences & Healthcare και για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των προϊόντων», δήλωσε ο Alain Vignon, επικεφαλής του Management System της GEFCO.

Νωρίτερα, φέτος, η GEFCO άνοιξε την τρίτη αποθήκη ελεγχόμενης θερμοκρασίας αποκλειστικά για τον κλάδο Life Sciences and Healthcare που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Heathrow του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έρχεται να συμπληρώσει τις Air & Sea αποθήκες GEFCO στη Φρανκφούρτη και το Άμστερνταμ. Πέρυσι, ο Όμιλος έλαβε τη IATA-CEIV Pharma πιστοποίηση για την Air & Sea δραστηριότητά του στην Ολλανδία. Αυτό το πιστοποιητικό συμμόρφωσης αντικατοπτρίζει την εξειδίκευση της GEFCO στη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού του κλάδου Life Sciences & Healthcare.

Στην Ελλάδα, η φαρμακευτική βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 5,8% των συνολικών εισαγωγών. Επιπλέον, η τοπική βιομηχανία συμβάλλει αποφασιστικά στην παραγωγή και τα κύκλο εργασιών του κλάδου. Έτσι, το GDP πιστοποιητικό επιτρέπει στη GEFCO Greece να εισέλθει στην αναπτυσσόμενη αυτή αγορά και να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς όλων των φαρμακευτικών προϊόντων. Η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η GEFCO Greece από τους πελάτες της από τη φαρμακευτική βιομηχανία είναι σημαντική για την εταιρεία. Το GDP πιστοποιητικό είναι μια άλλη απόδειξη ότι οι προσδοκίες τους θα ικανοποιηθούν.

«Το GDP πιστοποιητικό είναι μια άλλη απόδειξη της εξειδίκευσης που προσφέρουμε στις εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου. Έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, το οποίο μας επιτρέπει να διατηρούμε την ακεραιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του GDP», δήλωσε ο Fabien Gauchet, Γενικός Διευθυντής της GEFCO Greece.