9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές – Νέα Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων 15/2/2019

 

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) διοργανώνουν το «9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη» το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019.

Το Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (International Congress on Transportation Research – ICTR) αποτελεί εδώ και δεκαεπτά έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών. Στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα.

Οι επιστημονικές εργασίες που θα υποβληθούν, είναι επιθυμητό να εντάσσονται σε κάποια από τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές (χωρίς να αποκλείονται πρωτότυπες εργασίες σε άλλα αντικείμενα σχετικά με τις μεταφορές):  Αστική κινητικότητα,  «Έξυπνες» πόλεις,  Αυτόνομες μεταφορές (όλα τα μέσα), Εξηλεκτρισμός των μεταφορών (όλα τα μέσα), Ασφάλεια των μεταφορών,   Ανθεκτικότητα και ασφάλεια,  Κυκλοφοριακά μοντέλα,  Οικονομικά και Πολιτική των μεταφορών,  Σχεδιασμός και Λειτουργία των μεταφορών,   Μεταφορικές υποδομές, Εφαρμογή συνεργατικών συστημάτων, Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).

Η διαδικασία υποβολής των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (περίληψη και πλήρες κείμενο), μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.ictr.gr, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Νέο Χρονοδιάγραμμα

  • 15η Φεβρουαρίου 2019: Προθεσμία υποβολής περίληψης εργασιών (έως 500 λέξεις)
  • 15η Μαρτίου 2019: Καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης συγγραφέων για την αποδοχή ή όχι της εργασίας τους
  • 15η Μαΐου 2019: Προθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας από συγγραφείς
  • 30η Ιουνίου 2019: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής σχολίων κρίσης πλήρους εργασίας στους συγγραφείς
  • 31η Ιουλίου 2019: Προθεσμία υποβολής αναθεωρημένης πλήρους εργασίας από συγγραφείς

Οι εργασίες μπορεί να γραφούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη περίληψη στην άλλη αντίστοιχα γλώσσα (το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο αφορά αποκλειστικά συμμετέχοντες των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η Ελληνική). Σε επόμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου θα δοθούν πληροφορίες για τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης των τελικών εργασιών.

Τέλος, σημειώνεται ότι θα δοθεί η δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (ειδικό τεύχος με πρόσκληση) ύστερα από πρόσθετη κρίση και κατάλληλη προσαρμογή τους. Ο τίτλος του περιοδικού θα ανακοινωθεί κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ictr.gr.