4 Νοεμβρίου εσπερίδα από Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών – Oracle για ‘Procurement Analytics’

Στις 4 Νοεμβρίου έρχεται το επόμενο expert workshop του Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών σε συνεργασία με την ORACLE με ψηφιακή μορφή και τίτλο “Procurement Analytics”.

Η ανάλυση πληροφοριών (Analytics) στα συστήματα εφοδιασμού είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι διευκολύνει την λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από τους οργανισμούς σε πολλούς τομείς, όπως στρατηγικές προμηθειών, αναλύσεις δαπανών, διαχείριση κινδύνων, κανονιστική και εταιρική συμμόρφωση. Επίσης συμβάλει στην ολοκλήρωση επί μέρους δραστηριοτήτων, όπως ο προγραμματισμός των προμηθειών, η παραγωγή, η χρηματοδότηση και τα logistics. Τα εργαλεία των Analytics διευκολύνουν την συλλογή δεδομένων από διαφορετικά συστήματα, τα ταξινομούν και τα οπτικοποιούν με την μορφή KPIs σε dashboards και με την βοήθεια αλγορίθμων επιχειρηματικής ευφυΐας οδηγούν σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Στην εσπερίδα του ΕΙΠ εξειδικευμένα στελέχη procurement από επιχειρήσεις, ειδικοί της Oracle και ξένοι εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν απτές εφαρμογές των analytics στον εφοδιασμό (spend analysis, diagnostic,descriptive και predictive analytics) και εργαλεία της πληροφορικής τεχνολογίας που διευκολύνουν την αυτοματοποίηση των analytics.

Οργάνωση/ Επικοινωνία: Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών
To Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών είναι μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με στόχο την υποστήριξη, προβολή και γνωστοποίηση της διοίκησης εφοδιασμού.
Δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1978 και είναι μέλος τουInternational Federation of Purchashing & Supply Management, ένωσης 48 εθνικών καιπεριφερειακών ινστιτούτων εφοδιασμού από όλο τον κόσμο με 250.000 μέλη.

Το πρόγραμμα του event μπορείτε να δείτε εδώ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΔΩ