Για 6η συνεχόμενη χρονιά η ΠΑΕΓΑΕ δημοσίευσε τον υπολογισμό ρύπων της για το 2020

Η ΠΑΕΓΑΕ δημοσίευσε για 6η συνεχόμενη χρονιά τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τις εγκαταστάσεις και τα οχήματά της.

Το 2020, η ΠΑΕΓΑΕ υπολόγισε το ανθρακικό της αποτύπωμα για το σύνολο των σημαντικότερων δραστηριοτήτων της, όπως:

Þ      Οχήματα:

  • Το μεταφορικό έργο από τον ιδιόκτητο στόλο αυτοκινηταμαξών και φορτηγών της ΠΑΕΓΑΕ και των συνεργατών της
  • Τις μετακινήσεις (μη μεταφορικό έργο) οχημάτων εργαζομένων της ΠΑΕΓΑΕ από και προς την εταιρεία

Þ      Εγκαταστάσεις:

  • Την ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που καταναλώνεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ

To πρότυπο και οι µέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος εναρμονίζονται πλήρως µε τις διεθνείς επιταγές, αλλά και τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την «Πράσινη» Εφοδιαστική.

Η μελέτη εκπονήθηκε με βάση τις διεθνείς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και πρότυπα, όπως το Greenhouse Gas (GHG) Protocol και με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος.

Διαβάστε την αναλυτική μελέτη ΕΔΩ