Το Entersoft Business Suite επιλέγουν οι αλυσίδες λιανικής Cook Shop, Παρουσίαση και Bag Stories

Ο Όμιλος Σαραφίδη, ηγέτης στην αγορά οικιακού εξοπλισμού, επιλέγει τις λύσεις Entersoft για ολόκληρο το δίκτυο καταστημάτων των αλυσίδων λιανικής του Ομίλου (Παρουσίαση, Cookshop, Bag Stories, House and Travel), αλλά και για τις δραστηριότητες χονδρικής πώλησης.

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στόχο έχει την πλήρη εξυπηρέτηση και αυτοματοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (από την παραγγελία προς τους προμηθευτές μέχρι την τροφοδοσία των καταστημάτων και την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για όλες τις συναλλαγές του Ομίλου), των αναγκών Λιανικής με κυκλώματα Loyalty & διαχείρισης πελατολογίου, των διαδικασιών Service ηλεκτρικών συσκευών, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου κ.ά.

Οι εμπορικοί συνεργάτες του Ομίλου θα εξυπηρετούνται μέσα από νέο portal διαχείρισης, ενώ πάνω από 120 χρήστες θα λειτουργούν στο ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας που παρέχει το Entersoft Business Suite (ERP, Retail, CRM, Service, Mobile SFA και ολοκλήρωση με Logistics και eCommerce), με στόχο την αναβάθμιση της ορατότητας της Διοίκησης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ομίλου.

Η επιλογή του λογισμικού Entersoft Business Suite από άλλον έναν φιλόδοξο και πολυσχιδή όμιλο λιανικής ενισχύει ακόμα περισσότερο την ηγετική θέση της Entersoft, των προϊόντων και υπηρεσιών της στην υλοποίηση έργων απαιτητικών πελατών με σύνθετα επιχειρηματικά μοντέλα.