Το σύστημα PowerFleet OPTIMO θα παρουσιάσει η iLink στην έκθεση FROZEN FOOD & FOOD LOGISTICS

Η iLink με σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισμικού και συστημάτων IoT παρουσιάζει την εξατομικευμένη λύση της για τη μεταφορά και διανομή ψυχόμενου φορτίου καλύπτοντας τις ειδικές απαιτήσεις του κλάδου των τροφίμων.

Με το σύστημα PowerFleet OPTIMO παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας δρομολογίων βάσει θερμοκρασίας και αντιστοίχιση αυτών στα κατάλληλα οχήματα.

Πέραν της θερμοκρασίας, το σύστημα λαμβάνει υπόψη για την πολλαπλή δρομολόγηση μια πληθώρα παραμέτρων όπως χρονικά παράθυρα, βάρδιες οχημάτων, αποφυγή διοδίων, ζήτηση παραγγελιών και πολλά άλλα.

 

 

Παράλληλα, δύναται να εγκατασταθεί στα οχήματα σύστημα τηλεματικής με ασύρματους αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και ανοίγματος πόρτας με σκοπό την εποπτεία των εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο και την εξαγωγή σχετικών διαγραμμάτων και αναφορών.

Για να μάθετε περισσότερα για την iLink επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ilink.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την έκθεση FROZEN FOOD & FOOD LOGISTICS από την επίσημη ιστοσελίδα www.frozenfoodexpo.gr ή επικοινωνήστε με την o.mind Creatives στον αριθμό σταθερού τηλεφώνου 210 9010040.