Το ΕΚ θα υιοθετήσει τη θέση του για τη μεταρρύθμιση του τομέα των οδικών μεταφορών

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, το ΕΚ θα συζητήσει και θα ψηφίσει την τροποποίηση κανόνων για την απόσπαση των οδηγών, τις παράνομες πρακτικές στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και το χρόνο ανάπαυσης.

Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις σκοπό έχουν να βελτιώσουν την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών για την καλύτερη αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών, όπως η χρήση εταιρειών με εικονική έδρα ή η λειτουργία τους σε εθνικές αγορές πέραν των υφισταμένων ορίων.

Θα καθορίσουν επίσης για ποιου τύπου μεταφορές θα ισχύσουν οι κανόνες για την απόσπαση των οδηγών, όπως για παράδειγμα οι κανόνες για τις ελάχιστες απολαβές, ενώ θα τροποποιήσουν το πλαίσιο για την ανάπαυση των οδηγών.