Την ολοκληρωμένη διαδικτυακή λύση iLS Plus θα παρουσιάσει η iForm Information Technologies στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

H επιτυχία των επιχειρήσεων (μικρών, μεσαίων ή μεγάλων) της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι εξαρτημένη από τα Συστήματα Διαχείρισης που αξιοποιεί. Οι πάροχοι υπηρεσιών logistics γίνονται πιο αξιόπιστοι όσο επενδύουν στην ποιότητα των υπηρεσιών και την καινοτομία.

Η iForm Information Technologies αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες παρουσιάζει την ολοκληρωμένη διαδικτυακή λύση iLS Plus για επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας που αποτελεί ταυτόχρονα ένα πλήρες WMS και ένα αξιόπιστο ERP. Η πλατφόρμα με τις απεριόριστες δυνατότητές της καλύπτει τις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες και δραστηριότητες αποθηκών και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Συνδυάζει δυνατότητες για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα συστήματα Πελατών και Προμηθευτών και συμβάλλει καθοριστικά στην διεύρυνση των συνεργασιών της επιχείρησης με τρίτους (Β2Β).

Στη σύγχρονη εποχή όπου τόσο οι 3PLPs όσο και οι επιχειρήσεις που βασίζονται οι ίδιες για την εξέλιξή τους στη διαχείριση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας τα συστήματα που αξιοποιούν θα πρέπει να είναι καινοτόμα και αποτελεσματικά ωστόσο θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία, να προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες της επιχείρησης, να είναι εύκολα προσβάσιμα και ταυτόχρονα ασφαλή, αλλά και να απαιτούν για την εφαρμογή και υποστήριξή τους χαμηλά κεφάλαια που εκ των πραγμάτων δεν είναι εύκολα διαθέσιμα.

Αν θέλετε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης, «στα μέτρα σας» που πραγματικά θα απογειώσει την επιχείρησή σας, θα βρείτε την iForm Information Technologies στο περίπτερο No Β 36 στο Hall 3 στο εκθεσιακό κέντρο του Metropolitan Expo για να συζητήσετε με τα στελέχη της τις ανάγκες σας και να διαπιστώσετε και από το cloud τις δυνατότητες του iLS Plus.


Για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία iForm Information Technologies επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.i-form-tech.com.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.