Τα ευρωπαϊκά έργα INFRAMIX and TransAID διοργανώνουν workshop για την αυτοματοποιημένη οδήγηση

 

Τα ευρωπαϊκά έργα INFRAMIX και TransAID θα διοργανώσουν το πρώτο κοινό workshop με θέμα «Απαιτήσεις Υποδομών και Στρατηγικές Αυτοματοποιημένης Οδήγησης», στις 9 Οκτωβρίου στο Γκρατς της Αυστρίας. Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Horizon 2020. Στόχος του INFRAMIX είναι η προετοιμασία οδικών υποδομών για μικτές κυκλοφοριακές ροές συμβατικών αλλά και συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων. Ομοίως το TransAID αναπτύσσει και προβάλλει διαδικασίες και πρωτόκολλα διαχείρισης κυκλοφορίας, για την ομαλή συνύπαρξη αυτοματοποιημένων, συνδεδεμένων και συμβατικών οχημάτων, κυρίως σε περιοχές ελέγχου μετάβασης.

Σκοπός του workshop είναι να διερευνήσει λεπτομερώς με ποιον τρόπο τα αυτοματοποιημένα οχήματα ενδέχεται να συμπεριφέρονται σε διάφορες κυκλοφοριακές καταστάσεις και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Επιπλέον, θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι ψηφιακές υποδομές στις συνδεδεμένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές, αλλά και θα συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών έργων που εστιάζουν στην αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Ακόμα, στόχος είναι η προώθηση της συζήτησης μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως είναι οι δημόσιες αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδικών δικτύων, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, καθώς επίσης τα ερευνητικά ινστιτούτα και οι τελικοί χρήστες, πάνω στις προτεινόμενες λύσεις, στον ρόλο και τις ευθύνες τους όσο εξελίσσεται η αυτοματοποιημένη οδήγηση. Για τον λόγο αυτόν, διοργανώνεται παράλληλη συνεδρία (poster session), η οποία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αμοιβαία εκτίμηση συμπληρωματικών και διαλειτουργικών λύσεων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του workshop θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των επιδείξεων C-ITS που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας δοκιμών INFRAMIX στον αυτοκινητόδρομο Α2, κοντά στο Γκρατς.

Η ατζέντα του workshop θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Συζητήσεις
  • Περιορισμοί της αυτοματοποιημένης οδήγησης
  • Μοντελοποίηση αποτελεσμάτων αυτοματοποιημένης οδήγησης υποβοηθούμενης από υποδομές αλλά και αποτελεσμάτων προσομοίωσης
  • Στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας για μικτές κυκλοφοριακές ροές
  • Πώς οι υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν την αυτοματοποιημένη οδήγηση

 

  • Έκθεση poster

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να υποβάλλουν τις αφίσες τους προβάλλοντας τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους, προωθώντας την συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Οι αφίσες θα παρακινήσουν τον δημιουργικό διάλογο κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων.

 

  • Γνωρίστε την ομάδα δοκιμών C-ITS

Οι εταίροι του INFRAMIX θα πραγματοποιήσουν δοκιμές σχετικά με τη λήψη και την αλληλεπίδραση C-ITS μηνυμάτων στην αυστριακή πίστα δοκιμών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν μέσα από τις δοκιμές.

To workshop λαμβάνει χώρα κατά τον τρίτο και τελευταίο χρόνο των δύο έργων, INFRAMIX και TransAID, ο οποίος είναι εστιασμένος κυρίως στο τελικό στάδιο των επιδείξεων.

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στο workshop, πατήστε ΕΔΩ.  

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και συγκεκριμένα η ομάδα I-Sense συμμετέχει στο INFRAMIX, κατέχοντας τον ρόλο του τεχνικού συντονιστή και του διαχειριστή καινοτομίας. Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου INFRAMIX σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, βελτιστοποίησης κυκλοφοριακής ροής αλλά και σε επίπεδο αποδοχής των υπηρεσιών από τους χρήστες.