Σύμπραξη φορέων & δέσμη μέτρων για την ενίσχυση των εξαγωγών

 

Με στόχο τη σύμπραξη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε σήμερα (Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου) συνάντηση στα Γραφεία του ΣΕΒ με παρόντες τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ κ. Κωνσταντίνο Μπίτσιο, τη Συντονίστρια της Επιτροπής Εξωστρέφειας του ΣΕΒ κα. Νέλλυ Κάτσου,  τον Πρόεδρο του Enterprise Greece, κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕ), κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, την Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), κα. Χριστίνα Σακελλαρίδη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), κ. Γιώργο Κωνσταντόπουλο και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), κ. Αλκιβιάδη Καλαμπόκη.

Κοινή διαπίστωση των φορέων είναι ότι οι εξαγωγικές επιδόσεις αγαθών της χώρας βελτιώνονται μεν (17,8% του ΑΕΠ το 2017 έναντι 10,5% το 2010), αλλά υπολείπονται  σημαντικά από επιδόσεις άλλων χωρών που έχουν εξέλθει από οικονομικές κρίσεις (πχ 30,3% στην Πορτογαλία και 65,5% στην Ιρλανδία). Οι φορείς ανέδειξαν πέντε απαραίτητες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας:

Α. Δράσεις άμεσης εφαρμογής και ωφέλειας

  1. Αποτελεσματικός συντονισμός των φορέων του δημοσίου με τις προτεραιότητες των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ο συντονισμός αφορά σε επιχειρηματικές αποστολές, συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, κυβερνητικές αποστολές με εμπορικό χαρακτήρα, προτεραιότητα της οικονομικής διπλωματίας στις χώρες-στόχους των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
  2. Μεγαλύτερη εστίαση της δημόσιας χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ) στις πραγματικές ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων συμπληρωματικά με τις εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό. Ενδεικτικά, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης στις διεθνείς επιχειρηματικές αποστολές, στη δημιουργία εξαγωγικών συμπράξεων, στην προώθηση νέων καινοτόμων εξαγωγικών προϊόντων, στην πρόσβαση σε αγορές με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων με κατάλληλα κίνητρα, αλλά και διοργάνωση διεθνών εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα.
  3. Άρση εξαγωγικών αντικινήτρων όπως καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ωράρια λειτουργίας τελωνείων, καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της ενιαίας τελωνειακής θυρίδας, κόστος χρηματοδότησης εξαγωγών αλλά και ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.

Β. Μεσοπρόθεσμες δράσεις

  1. Οριστικοποίηση εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας, ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα της εξαγωγικής κοινότητας που παραμένει σε εκκρεμότητα.
  2. Πάταξη του λαθρεμπορίου που δημιουργεί ισχυρό αθέμιτο ανταγωνισμό στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στη συνάντηση ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, αφού επισήμανε ότι «η ενίσχυση της εξωστρέφειας μας ενώνει και μας κινητοποιεί» σημείωσε ότι «στην κρίσιμη αυτή περίοδο για την ελληνική οικονομία, η ενίσχυση των δυνατοτήτων των ελληνικών εταιριών στις διεθνείς αγορές, προϋποθέτει τη σύμπραξη των φορέων που εμπλέκονται με την εξωστρέφεια. Ο κοινός μας σκοπός είναι να συνδράμουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές προϊόντων σε τομείς και αγορές όπου εντοπίζονται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα».

Ο Πρόεδρος του Enterprise Greece, κ. Γρηγόρης Στεργιούλης σημείωσε: «Ο Οργανισμός Enterprise Greece, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο βασίζεται στη στρατηγική προσέλκυσης περισσότερων παραγωγικών επενδύσεων, καθώς και περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών. Βασικός  στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η αύξηση της απασχόλησης και η διαμόρφωση ενός βιώσιμου εξωστρεφούς οικονομικού μοντέλου. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, άλλωστε, αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας.  Η υγιής επιχειρηματικότητα πρέπει να γνωρίζει ότι ο Οργανισμός θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε θετική πρωτοβουλία και ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία και διατήρηση δυναμικών συνεργιών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα».

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος τόνισε ότι τα Επιμελητήρια δραστηριοποιούνται έντονα για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, θεωρώντας ότι αποτελούν ένα από τα βασικότερα όπλα τόσο για τη στήριξη των επιχειρήσεων όσο και για την ανάταση της εθνικής οικονομίας.  Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουν εκδηλώσεις και σεμινάρια με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις ξένες αγορές, παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στις νέες αγορές, παρέχουν εκπαίδευση στην κατάρτιση international marketing plans και στη χρήση εργαλείων digital marketing, ενώ έχουν ήδη ζητήσει από το υπουργείο Εξωτερικών τη διεύρυνση των γραφείων Ο.Ε.Υ. σε χώρες – στόχους και τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό.  Τέλος, ο κ. Μίχαλος τόνισε την ανάγκη, από πλευράς της πολιτείας, να υπάρξουν πολιτικές κινήτρων για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, να αποκατασταθεί η χρηματοπιστωτική κανονικότητα και η απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς, επίσης να υπάρξουν νέα εργαλεία χρηματοδότησης.

Σε δήλωσή της η Πρόεδρος του ΠΣΕ κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, σημειώνει: «Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία των φορέων της Εξωστρέφειας να συντονίσουν τον βηματισμό τους, σε μια κομβική στιγμή για την ελληνική οικονομία. Η συνένωση δυνάμεων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη προώθηση που απασχολούν την επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη.  Εξάλλου, όπως έλεγαν και οι Αρχαίοι Έλληνες « η Ισχύς εν τη Ενώσει».  Όπως ζητάμε από την Πολιτεία να αποκτήσει μια Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, έτσι και εμείς κάνουμε πράξη τη συνεννόηση των Παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, με στόχο την επιστροφή της οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.  Επιδιώκουμε την άρση των αντικινήτρων, όπως η υψηλή φορολογία, η έλλειψη χρηματοδότησης, ολοκληρωτική άρση των capital controls και διεκδικούμε την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας στα προβλήματα που ταλανίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος ανέδειξε τα εξής στην τοποθέτηση του: «Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί πλέον εθνικό σκοπό, τον οποίο αναγνωρίζουμε όλοι. Διανύουμε μία δύσκολη περίοδο για την οικονομία και η συνεργασία όλων μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προάγουμε το διεθνές επιχειρείν. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας θα έχει βασικό πυλώνα την εξωστρέφεια, με τους εξαγωγείς να βρίσκονται και τα επόμενα χρόνια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, με προϊόντα και υπηρεσίες που θα ικανοποιούν και τις πιο απαιτητικές αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία όλων των εξαγωγικών επιχειρήσεων και η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων-clusters κρίνεται επιτακτική. Παράλληλα, απαραίτητη είναι η αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και η ανάπτυξη κινήτρων που θα δώσουν ώθηση στο εξαγωγικό επιχειρείν. Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βοηθώντας την ελληνική οικονομία να ανακάμψει».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, επισήμανε: «Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης από την ίδρυσή του εμμένει στη συνένωση των δυνάμεων όλων των εμπλεκομένων στον εξαγωγικό στίβο φορέων και μόνο θετικά θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΒ για τη χάραξη κοινής στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.  Σε έναν κλάδο υψηλών απαιτήσεων και έντονου ανταγωνισμού, συνεχίζουμε δυναμικά τις προσπάθειές μας για την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές».