Συζήτηση για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης την Τετάρτη 23 Μαΐου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του έργου GreenSkills4VET του προγράμματος ERASMUS+ της ΕΕ που υλοποιεί σε συνεργασία με άλλους 6 φορείς από 5 χώρες της ΕΕ. Η εκδήλωση συγκέντρωσε στοχευμένες συμμετοχές από Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εκπαιδευτικά Κέντρα, τον ΟΑΕΔ, την Ελληνογερμανική Συνέλευση, το YET (Young Entrepreneurs Thessaloniki) αλλά και εκπροσώπους από τις επιχειρήσεις στον χώρο των Logistics.

Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του έργου αλλά και του εκπαιδευτικού εργαλείου  ανοιχτού κώδικα (Open Educational Resources Tool) που παρήγαγε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο του έργου, με στόχο να προσφέρει σε εκπαιδευόμενους της επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεις για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προσεγγίζοντας την κοινωνική διάσταση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων έγινε άριστη αφορμή για ένα γόνιμο διάλογο με τους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης. Ακούστηκαν πρωτοβουλίες που λαμβάνουν και οι ίδιοι οι φορείς ενισχύοντας τη θέση της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.

Η επαγγελματική εκπαίδευση κατέχει μία ιδιαίτερη θέση στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, καθώς αποτελεί και αυτή το πρώτο βήμα για τη διάθεση νέου καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας. Πολλά επαγγέλματα, που καλύπτει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι απαραίτητα για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, την υγεία αλλά και άλλους τομείς και προσφέρουν ένα μέλλον ευκαιριών για τους νέους της Ελλάδας. Η θέση της επαγγελματικής κατάρτισης αναβαθμίζεται στην χώρα μέσα από πολλές δράσεις που υλοποιούνται από διάφορους φορείς .

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το έργο Greenskills4VET υπάρχουν διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου  www.greenskills4vet.eu και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για το έργο αυτό https://griechenland.ahk.de/gr/projects/greenskills4vet/ Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά εργαλεία του έργου GreenSkills4VET οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν  στον αριθμό σταθερού τηλεφώνου  2310 327733.