Συνεργασία ΕΜΠ & Supply Chain Institute για τη νέα ειδικότητα “Στέλεχος Logistics 4.0”

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενώνουν τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία τους, και εκπαιδεύουν και πιστοποιούν επαγγελματίες στην ειδικότητα «Στέλεχος Logistics 4.0».

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στον καταρτιζόμενο το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που θα του επιτρέψει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation), της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0)  και της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce), που επηρεάζουν άμεσα τα σύγχρονα logistics, όπως αυτά υλοποιούνται στην πράξη, και να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους στα νέα μοντέλα κυκλικής οικονομίας και αειφόρου ανάπτυξης, στα σύγχρονα logistics και στη διοίκηση εφοδιαστικών αλυσίδων κλειστού βρόχου (cradle-to-grave, cradle-to-cradle, zero waste κ.λπ.).

«Κρίνοντας πως η ειδικότητα αυτή αποτελεί εφόδιο στον επαγγελματικό στίβο και την προσωπική εξέλιξη, σχεδιάσαμε το πρώτο πρόγραμμα που επικυρώνει την επαγγελματική επάρκεια των εξεταζόμενων, αποτελώντας ένα συμπληρωματικό εφόδιο για κάθε Logistician» ανέφερε ο κ. Σταύρος Πόνης, Καθηγητής του ΕΜΠ.

Από την πλευρά της, η κα Μαριτίνα Λάμπρου, Director Supply Chain Institute, επεσήμανε ότι αυτή η συνεργασία, που ξεκινάει επίσημα το 2024, σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης συνεργασίας στον γνωσιακό τομέα των Logistics. Το Ινστιτούτο, πρόσθεσε, αποτελεί διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων, με προγράμματα αποκλειστικά για στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικό πρόγραμμα και αίτηση προεγγραφής πατήστε εδώ.