Συνεργασία Εμπορευματικών Κέντρων & Λιμένων και Συνδυασμένες Μεταφορές, κλειδί για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής

 

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, την Ένωση Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπορευματικών Κέντρων (Europlatforms), διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Συνεργασία Εμπορευματικών Κέντρων – Λιμένων, Ευρωπαϊκή Εμπειρία, Προκλήσεις», την οποία φιλοξένησε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).

Η ημερίδα είχε ως βασικό στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας και αλληλοσυμπληρούμενης δράσης μεταξύ των Εμπορευματικών Κέντρων (ΕΚ) και Λιμένων, μέσα από την παρουσίαση της ευρωπαϊκής εμπειρίας από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων που εκπροσωπεί περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά Εμπορευματικά Κέντρα σε 9 χώρες, καθώς και την εξέταση της ελληνικής εμπειρίας και προκλήσεων καθώς και τα σχέδια και τις σχετικές δράσεις ορισμένων σημαντικών Λιμένων της χώρας μας.

Οι κ.κ. Διονύσιος Τεμπονέρας, Γ.Γ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Λαμπρίδης, Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Θάνος Βούρδας, Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιος Καστελλάνος, Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΛΙΜΕ, Pablo Hoya, Πρόεδρος Europlatforms, Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Καθηγητές Πανεπιστημίων, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Οργανισμών Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, επιχειρήσεων και φορέων του κλάδου των μεταφορών και της εφοδιαστικής, αλλά και προσωπικότητες του κλάδου, φοιτητές τμημάτων μεταφορών από Ανώτατα και Ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και εκπρόσωποι του Τύπου ήταν μεταξύ των εκλεκτών συμμετεχόντων στην Ημερίδα, συντονιστές της οποίας εκτός του Προέδρου του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και του ΓΓΛΛΠ&ΝΕ, ήταν και οι κ.κ. Απόστολος Καμαρινάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Υποναύαρχος ΛΣ (εα), Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και Δημήτριος Κατσώχης, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Senior Manager PLANET ΑΕ, (τ) Αντιπρόεδρος ΣΕΣ και Μέλος του ΔΣ του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Η Ημερίδα ανέδειξε την συμβολή των ΕΚ και Λιμένων καθώς και των Συνδυασμένων Μεταφορών στην ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδιαστικής καθώς και την συμπληρωματική λειτουργία και απόλυτη συνέργεια Λιμένων – ΕΚ, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ευρωπαϊκή εμπειρία. Επίσης, επιβεβαίωσε την καίρια σημασία των μεταφορών και εφοδιαστικής ως πυλώνες ανάπτυξης της χώρας και πως η χώρα μας μπορεί να έλξει ροές προστιθέμενης αξίας και να παίξει τον ρόλο διαμετακομιστικού κόμβου “Hub” της ΝΑ Ευρώπης με σημαντικά οφέλη στην οικονομία.

Πρόβαλε τη σημασία και τα οφέλη από την ανάπτυξη ενός Ελληνικού Δικτύου ΕΚ, καθώς και το σημαντικό κενό που υπάρχει από την παντελή έλλειψή τους και εξέτασε τις εμπειρίες της Ισπανίας, ιδιαίτερα την συνεργασία των Λιμένων Algeciras και Huelva με το δίκτυο 5 περιφερειακών ΕΚ της Ανδαλουσίας καθώς και του ΕΚ Salamanca Castil/León με τα Λιμάνια Λειξόες και Λισαβόνα Πορτογαλίας.

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν επίσης για τις υφιστάμενες προκλήσεις στην ανάπτυξη των ΕΚ με βάση τις διαμορφούμενες νέες τάσεις αλλά και ανάγκες των πελατών και τα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης Εμπορευματικών Κέντρων στην Ευρώπη, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους τρόπους χρηματοδότησής τους, τους εμπλεκόμενους σε σχετικές πρωτοβουλίες ίδρυσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα υφιστάμενα σχήματα Διοίκησης και τα μεγέθη των κέντρων, που προσδιορίζονται από τις υφιστάμενες ανάγκες και τις εκτιμήσεις των ροών που αναμένεται να έλξουν. Η ημερίδα επίσης προσέφερε ευκαιρία ενημέρωσης και συζήτησης γύρω από την ελληνική εμπειρία και προκλήσεις καθώς και τα σχέδια ανάπτυξης ΕΚ με πρωτοβουλίες των Λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και Πάτρας.

Κύριοι ομιλητές της ημερίδας ήταν οι κ.κ. Διονύσιος Τεμπονέρας, Γ.Γ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Λαμπρίδης, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Θάνος Βούρδας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιος Καστελλάνος, Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΛΙΜΕ, Pablo Hoya, Πρόεδρος Europlatforms, Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Manuel Fco. Martinez, Γενικός Γραμματέας Europlatforms, Σεραφείμ Κάπρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ευάγγελος Σαμπράκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, Ιωάννης Μίνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, Νικόλαος Ροδόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Ιωάννης Βασιλικός, Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δημήτριος Σπύρου, Σύμβουλος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ ΟΛΠ, Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΘ, Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ, Ανδρέας Νταής, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΗΓ, και Νικόλαος Κοντοές, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΠΑ.

Ο Γ.Γ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Διονύσιος Τεμπονέρας, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των λιμένων ως αναπόσπαστου και αναντικατάστατου τμήματος της μεταφορικής και εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ αναγνώρισε την ανάγκη της αλληλοσυμπληρούμενης δράσης μεταξύ των Εμπορευματικών Κέντρων και των Λιμένων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «είναι προς το συμφέρον όλων να αξιοποιηθούν όλες οι ομολογουμένως σημαντικές δυνατότητες συνέργειας των εμπλεκομένων μερών». Ακόμη, ο κ. Τεμπονέρας αναφέρθηκε και στη συνεισφορά της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, η οποία, μαζί με τα ελληνικά λιμάνια, μπορεί να αξιοποιηθεί ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, ενώ επεσήμανε, πως «η ποιότητα, η προσβασιμότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μεταφορών επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δημιουργούν σημαντικές άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες πολλαπλασιαστικές ωφέλειες για τις εθνικές οικονομίες».

Ο Γ.Γ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Χρήστος Λαμπρίδης, αφού συνεχάρη όλους τους συντελεστές της Ημερίδας, υπογράμμισε το ρόλο της Ναυτιλίας και των θαλασσίων μεταφορών στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και την σημασία των συνδυασμένων μεταφορών. Αναφερόμενος στην παραχώρηση των εμπορευματικών σταθμών των λιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, στην οποία προχωρά το Υπουργείο σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, ο Γ.Γ σημείωσε ότι το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι το μοντέλο υπο-παραχωρήσεων, τονίζοντας ότι δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των λιμένων, αλλά προσελκύονται επενδυτές σε επιμέρους δραστηριότητες. «Oι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι αναπτυξιακές» τόνισε ο κ. Γ.Γ. «Δεν έχουμε σκοπό να παραδώσουμε λειτουργίες που σήμερα εκτελούν οι ΟΛ με επιτυχία σε ιδιώτες προκειμένου να εισπράττουν. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να επενδύσουν».

Έκανε αναφορά στο σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση των 10 περιφερειακών λιμανιών των οποίων τη μετοχή διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ, ένας νόμος, που εφόσον ψηφιστεί, όπως είπε, «θα ανατρέψει το αδόκιμο και αναποτελεσματικό μοντέλο των ιδιωτικοποιήσεων και θα προσαρμόσει στα ευρωπαϊκά δεδομένα την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων». Επίσης, επεσήμανε τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από τον Λιμένα της Ηγουμενίτσας για την ανάπτυξη του διχωρικού ΕΚ Θεσπρωτίας, Λιμάνι που η ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη χρήση της Εγνατίας Οδού εξασφαλίζει προοπτική περαιτέρω ανάπτυξη ως διεθνούς λιμένα, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της των λιμένων της ΒΑ Ελλάδας, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, δύο λιμένες που σε συνεργασία με τον Λιμένα Θεσσαλονίκης μπορούν να αποτελέσουν πύλες εισόδου για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Παρευξείνιο περιοχή. Και έκλεισε λέγοντας, «σε αυτό το πλαίσιο η σημερινή εκδήλωση έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχει σκοπό τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας στα λιμάνια της Ελλάδας καθώς πλέον ένα από τα σημαντικά κεφάλαια, αν όχι το πλέον σημαντικό, για να αξιοποιηθούν οι προκλήσεις του παρόντος είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο».

Ο Γ.Γ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνος Βούρδας, ανέφερε ότι «η εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντός ή εκτός λιμένα ή σε συνδυασμό, πρέπει να οργανώνεται με δομές και υποδομές Εμπορευματικών Κέντρων». Έκανε μνεία στην κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τις Μεταφορές, που ολοκληρώνεται στις αρχές του 2019 και στην σύμβαση για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, που οδηγείται προς ψήφιση από την Βουλή τις προσεχείς ημέρες. Και τόνισε πως «μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα αποτελεί η προσέλκυση διερχόμενων φορτίων που σχετίζεται άμεσα με την σύμβαση για το Θριάσιο», υποστηρίζοντας τη σημασία της διασύνδεσης των ΕΚ και Λιμένων με τον Σιδηρόδρομο. Ακόμη, ο κ. Βούρδας αναφέρθηκε στον διαγωνισμό για το εμπορευματικό κέντρο του Γκόνου, αλλά και σε μία σειρά έργων υποδομών που έχουν ολοκληρωθεί ή των οποίων η δημοπράτηση βρίσκεται σε εξέλιξη. «Ο σχεδιασμός του υπουργείου Μεταφορών», προσέθεσε, «προσανατολίζεται κυρίως στην προώθηση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου μεταφορών. Επιπλέον περιλαμβάνει Εμπορευματικά Κέντρα σε Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Λάρισα, Καβάλα, Ηγουμενίτσα και Πάτρα». Ο Γ.Γ. τέλος τόνισε πως μόνο μέσω της ανάπτυξης των λιμένων, της δημιουργίας ΕΚ και της διασύνδεσής τους με τα υπόλοιπα δίκτυα μεταφοράς θα μπορέσει να γίνει η χώρα μας κόμβος διερχόμενων εμπορευμάτων με προστιθέμενη αξία, και κατέληξε τονίζοντας πως «Η Ελλάδα είναι πλέον ενεργός παίχτης και στις μεταφορές και θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΛΙΜΕ, κ. Γεώργιος Καστελλάνος, ανέφερε ότι το σύγχρονο λιμάνι πρέπει να ενεργεί «ως συνδετικός κρίκος σε μια ενιαία αλυσίδα μεταφοράς, δημιουργώντας, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, κέντρα διακίνησης φορτίου που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για ολόκληρη την αλυσίδα της μεταφορικής διαδικασίας».

Ενημέρωση για την σύνθεση και τους στόχους της ΕΛΙΜΕ και αφού τόνισε πως η σημερινή Ημερίδα υποστηρίχτηκε τόσο από την ΕΛΙΜΕ όσο και τα μέλη της, καλωσόρισε τα στελέχη της Λιμενικής βιομηχανίας και των συνδυασμένων μεταφορών και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην διοργάνωση τα συμπεράσματα της οποίας θα αποτελέσουν σημαντικό κρίκο στην ενιαία αλυσίδα των ευρωπαϊκών συνδυασμένων μεταφορών.

Ο κ. Pablo Hoya, Πρόεδρος Europlatforms στον χαιρετισμό του ανέφερε πως «Ενώσεις Εμπορευματικών Κέντρων από εννέα (9) Ευρωπαϊκά Κράτη που εκπροσωπούν πάνω από τα εκατό πλέον επιτυχή Εμπορευματικά Κέντρα είναι μέλη της Europlatforms» και υπογράμμισε «Η συμβολή των ΕΚ και Λιμένων καθώς και των Συνδυασμένων Μεταφορών στην ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδιαστικής καθώς και η συμπληρωματική λειτουργία και απόλυτη συνέργεια Λιμένων ΕΚ επιβεβαιώνεται από την εμπειρία των μελών μας». «Έχουμε πλέον μεγάλη εμπειρία στα Εμπορευματικά Κέντρα στην Ευρώπη που πλέον όλοι συμφωνούμε ότι αποτελούν τον κύριο πυλώνα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των μεταφορικών συστημάτων και αναπόσπαστο εργαλείο εφαρμογής την Εφοδιαστικής και των Συνδυασμένων Μεταφορών» πρόσθεσε. Επίσης έκανε αναφορά στις μεγάλες προκλήσεις των ΕΚ που αφορούν ζητήματα όπως η ψηφιοποίηση των μεταφορών, η κυκλοφορία αυτόνομων φορτηγών οχημάτων σε ομάδες (Platooning), οι συγχρονισμένες συνδυασμένες μεταφορές (Synchromodality), κ.ά. Κλείνοντας ευχήθηκε ώστε η εμπειρία της Europlatforms και των μελών της, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. από το έτος 2000, σχετικά με τα ανάπτυξη και λειτουργία ΕΚ και την συνεργασία τους με τα Λιμάνια, να αποδειχθεί χρήσιμη για την Ελλάδα ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στα αναγκαία βήματα, όπως έχει γίνει σε πολλές ευρωπαϊκές, και όχι μόνο, χώρες.

O Πρόεδρος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, παρουσίασε τις δράσεις του Συνδέσμου και των Ελληνικών Επιμελητηρίων για την συμβολή στις συνολικές εθνικές προσπάθειες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης του θεσμού των Εμπορευματικών Κέντρων στη χώρα, που συνεχίζεται από τη δεκαετία του ’90 μέχρι και σήμερα, χωρίς διακοπή και επεσήμανε πως «Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Επιμελητήρια, Φορείς και Ακαδημαϊκή Κοινότητα πάνω από 20 χρόνια, τονίζουν την Ανάγκη να εφαρμόσουμε βέλτιστες πρακτικές, όπως την ανάπτυξη ενός Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων (Logistic Centers) και την εφαρμογή Συνδυασμένων Μεταφορών (Πολυτροπικότητα)». Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη σημασία της αξιοποίησης της δυνατότητας των ελληνικών λιμένων να έλξουν ροές, συμβάλλοντας στη μετατροπή της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης, που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ΕΚ και των συνδυασμένων μεταφορών θα βάλει την χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Τόνισε πως «Η ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων στην Χώρας μας, που έχει καθυστερήσει δραματικά, και ή συνεργασία τους με τα Λιμάνια,

μαζί με την ανάπτυξη των Συνδυασμένων μεταφορών και τη σύνδεσή τους με τα εθνικά μεταφορικά δίκτυα, αποτελούν το κλειδί για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών μεταφορών και συνάμα το μεγάλο στοίχημα για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας σε μία τόσο κρίσιμη συγκυρία». Και έκλεισε λέγοντας πως «σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εκδήλωση προσφέρει μοναδική ευκαιρία να μοιραστούμε εμπειρίες με τους εκλεκτούς συναδέλφους από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Εμπορευματικών Κέντρων “Europlatforms”, αλλά και να ακούσουμε τα αναπτυξιακά σχέδια των κύριων Λιμένων της χώρας σχετικά με την ανάπτυξη ΕΚ και συνεργασία τους με αυτά».

Μεταξύ των Χορηγών Επικοινωνίας της ημερίδας ήταν το περιοδικό Supply Chain & Logistics.