Συνέδριο για τη διαχείριση αρχείων επιχειρησιακού περιεχομένου & εταιρικής γνώσης από το Operations Center την 1η Νοεμβρίου στην Αθήνα

Το Operations Center διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Enterprise Document, Content & Knowledge Management» την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018, από τις 9:00 έως τις 16:30, στο ξενοδοχείο GRAND HYATT ATHENS (Λεωφόρος Συγγρού 115).

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα του τομέα διαχείρισης εγγράφων και περιεχομένου, τις κρυφές απώλειες που υπάρχουν και τα οφέλη που προκύπτουν για το σύνολο της εταιρείας, κάθε κλάδου και μεγέθους, από την αναβάθμισή του. Θα παρουσιαστεί το εύρος του θέματος καθώς περιλαμβάνει πολλές επιχειρησιακές λειτουργίες και θα αναλυθούν συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνολογίες, που υποστηρίζουν την αύξηση του operational performance.

Παράλληλα, η εκδήλωση φωτίζει την πλευρά του Knowledge Management, ενός τομέα που μπορεί να απογειώσει την επιχειρησιακή απόδοση χωρίς μεγάλες επενδύσεις και δεν έχει μέχρι στιγμής αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Το Knowledge Management έρχεται να συγκεντρώσει, να τυποποιήσει και κυρίως να διαφυλάξει το know-how των επιχειρήσεων, που αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο.

Επιπλέον, το συνέδριο θα παρουσιάσει τη σύγχρονη τεχνολογία Blockchain και τις πρώτες εφαρμογές που συναντώνται κυρίως στη διεθνή αγορά και διαμορφώνουν ψηφιακές βάσεις δεδομένων και εγγράφων συναλλαγών σε διεπιχειρησιακό και διεθνικό επίπεδο.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο  απευθύνεται σε κάθε διευθυντικό στέλεχος που λαμβάνει αποφάσεις για:

  • Τη βέλτιστη οργάνωση και διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών και αρχείων όπου κι αν αυτά βρίσκονται, ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα workflows και να καταστούν οι καθημερινές λειτουργίες πιο γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές
  • Τη δημιουργία knowledge base, την ανάπτυξη συστήματος knowledge sharing και τη διατήρηση του know-how

Ενδεικτικές ιδιότητες ενδιαφερομένων στελεχών, κάθε οικονομικού κλάδου: CEOs, Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές Λειτουργιών / Operations Managers, Υπεύθυνοι Διοικητικής Λειτουργίας, Διευθυντές Προμηθειών, Byers, Διευθυντές και στελέχη Ανθρώπινων Πόρων, Διευθυντές και στελέχη Ποιότητας, Δ/ντές Εργοστασίων & Προγραμματισμού Παραγωγής, Υπεύθυνοι Συντήρησης Εξοπλισμού, Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics, Υπεύθυνοι Αποθήκης και Μεταφορών, Εμπορικοί Διευθυντές και Sales Managers, Υπεύθυνοι Customer Service, Υπεύθυνοι Marketing, Οικονομικοί Διευθυντές, Υπεύθυνοι Λογιστηρίου, ΙΤ Managers, Compliance Managers, Υπεύθυνοι Επικοινωνίας & Digital Media

Το συνέδριο αφορά επίσης σε στελέχη που εστιάζουν στο Process Excellence όπως Continuous Improvement, Operational Excellence, Lean & Value Stream Mapping Executives.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: OPERATIONS CENTER, Τηλ.: 210 9610093, www.operationscenter.eu, info@operationscenter.eu.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα.

Oι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://www.operationscenter.eu/236/registrations.html

Χορηγοί Επικοινωνίας είναι το περιοδικό Supply Chain & Logistics και η ιστοσελίδα www.supply-chain.gr.