Συμμετοχή της SARMED στο Συνέδριο Μετρολογίας

 

Η SARMED συμμετείχε στo 7ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας που συν-διοργανώθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab, και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η SARMED παρουσίασε μεθοδολογίες μέτρησης του ανθρακικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική αλυσίδα βασισμένες σε διεθνή πρότυπα καθώς και των αποτελεσμάτων των υπολογισμών για τη μεταφορά και διανομή συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων από την Αθήνα προς προορισμούς ολόκληρης της Ελλάδας.

εργασία παρουσιάστηκε από τον Δρ. Δ. Θεοδώρου (Quality and Food Safety Manager) και εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον Τ. Truong (Project Manager and Quality Assurance Associate) και τον Γ. Φαρδή (Transport Manager).