Στις 13/2 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΥΝΔΔΕ&L

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εταιρειών – μελών του ΣΥΝΔΔΕ&L θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00, στην αίθουσα  του  ξενοδοχείου ATHENS AVENUE (Λ. Συγγρού 182, Καλλιθέα) και θα μετέχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΣΥΝΔΔΕ&L.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

  1. Απολογισμός Πεπραγμένων
  2. Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2018
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Προϋπολογισμός του έτους 2019
  5. Τροποποίηση / Επικαιροποίηση του Καταστατικού του ΣΥΝΔΔΕ&L (απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των 3/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών)
  6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης είναι η TRUCK & CARGO INSURANCE, η οποία και θα παρουσιάσει εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης για τον κλάδο.