Στη Βουλή το σχέδιο Νόμου για το Εμπορευματικό στο Θριάσιο

Κατατέθηκε την Τρίτη 9/10 στη Βουλή το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες της σύμβασης παραχώρησης για το Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου, μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας, η οποία έχει ήδη πάρει το «πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ανάδοχος για την κατασκευή και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο είναι η Κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair, η οποία και θα αναλάβει την εκμετάλλευσης του Θριασίου για εξήντα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραχώρησης, καταβάλλοντας οικονομικό αντάλλαγμα στην αναθέτουσα αρχή.

Εφόσον εγκριθεί, ο συνολικός φάκελος του έργου θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τελική γνωμοδότηση και μετέπειτα, θα εκκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες.

Προγραμματίζεται να κατασκευαστούν 235.000 τ.μ. κτιρίων, 250.000 παλετοθέσεις επί 210.000 τ.μ. αποθηκών, 4.000 θέσεις για αυτοκίνητα και 120 για φορτηγά. Το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου Πεδίου πρόκειται να κατασκευαστεί σε ακίνητο έκτασης 588 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ και αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά έργα για τις συνδυασμένες μεταφορές της Ελλάδας.

Οι επί μέρους στόχοι και επιδιώξεις της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. όπως αναφέρονται είναι οι εξής:

– Η κατά το δυνατόν ταχύτερη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου,

– Η κατασκευή σύγχρονων και λειτουργικών κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και υποδομών οι οποίες θα πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας.

– Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνδυασμένων μεταφορών που προσφέρει το ακίνητο λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης του (εξυπηρέτηση τόσο από μεγάλες οδικές αρτηρίες όπως η Αττική Οδός και η Λεωφόρος ΝΑΤΟ όσο και από σιδηροδρομικές γραμμές από τον επιλιμένιο σταθμό στο Νέο Ικόνιο),

– Η διασφάλιση του ανοικτού χαρακτήρα του Κέντρου μέσω της εξυπηρέτησης του μέγιστου δυνατού αριθμού τελικών χρηστών στους οποίους θα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, μεταφορικές και εμπορικές εταιρείες, εταιρείες Logistics (third party logistics και house logistics) κλπ.

– Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους χρήστες του κέντρου,

– Η ανάπτυξη των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, μέσω του ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού κέντρου στο όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. αυξάνοντας το σιδηροδρομικό εμπορευματικά έργο (φορτίο) της χώρας,

– Η πλήρης ανάπτυξη της δυναμικότητας του κέντρου, καιΗ διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την έγκαιρη και προσήκουσα κατασκευή του Κέντρου και την ομαλή λειτουργία και συντήρηση του.

ΠΗΓΗ: ΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ